Landing image
Novosti / Saopštenja

26.9.2019.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom navoda koje su prenijele pojedine medijske kuće, a koje se tiču organizacije radnog procesa u Rafineriji nafte Brod, Nestro grupacija izdaje sljedeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Optimizacija broja zaposlenih i troškova poslovanja ni na koji način nije vezana za obustavu rada u Rafineriji nafte Brod. Ista je dio programa vezanog za povećanje efikasnosti rada, koja takođe obuhvata i  aktivnosti na gasifikaciji Rafinerije nafte (usmjerene na smanjenje gubitaka na naftnim derivatima zbog sopstvene potrošnje), te projekat proizvodnje solarne energije (usmjeren na smanjenje količine električne energije koja se kupuje na tržištu, a koju već duži period prati kontinuirani rast cijena). Optimizacija radnih resursa koja je vezana za tehnološke viškove u Rafineriji nafte, slijedi iste principe kao i u slučaju drugih rafinerija nafte u Evropi (jedinični troškovi proizvodnje po toni krajnjeg proizvoda – naftnih derivata).

Dodatna otpuštanja nisu planirana do kraja ove godine. Dalje smanjenje moguće je u slučaju realizacije tehničkih mjera, izmjene režima opsluživanja opreme, te organizacione strukture preduzeća. Sve to će se, naravno, odvijati uz poštovanje svih normi i propisa vezanih za rad i održavanje proizvodnih objekata ove vrste.

Rješenje vezano za pokretanje Rafinerije nafte biće doneseno nakon dobijenih rezultata istrage o uzrocima havarije, koja je u nadležnosti istražnih organa Republike Srpske, i koja je još uvijek u toku. Suvišno je naglasiti da rukovodstvo Nestro grupacije sa velikim nestrpljenjem očekuje njen konačni ishod. Rafinerija nafte je sa svoje strane izvršila sve potrebne radove na demontaži oštećene opreme i inženjerskih sistema, a takođe je formiran budžet i vremenski raspored remontnih radova koji su potrebni za pokretanje rada preduzeća.

Uprava za marketing „OPTIMA Grupa“ d.o.o.