Landing image
Osnovni podaci
Puno poslovno ime: “OPTIMA Grupa” – Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet Banja Luka
Skraćeno poslovno ime: “OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ulica Kralja Alfonsa XIII, br. 37a, Banja Luka
Puno poslovno ime Osnivača Društva: AD “NeftegazInKor” – Akcionarsko Društvo “Neftegazovaja Innovacionnaja Korporacija”
Skraćeno poslovno ime Osnivača Društva: AD “NeftegazInKor”
Datum osnivanja: 11.02.2008. godine (dan sudske registracije)

Poslovne informacije i dokumentacija:

JIB: 4402785320005
PIB: 402785320005
Matični broj: 11033156
Registarski broj: 1-16709-00 (Registarski sud Banja Luka)

Poslovne banke:

ATOS BANK a.d. Banja Luka: 5672411100026132
UniCredit: 5515001130786737
Raiffeisen bank: 1610450043770026