Landing image
Ekološka odgovornost

U okviru svog poslovanja OPTIMA Grupa, Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modriča i NESTRO PETROL, tokom prerade, proizvodnje i prodaje naftnih derivata, vode računa o osnovnim pokazateljima uticaja na životnu okolinu u cilju smanjenja ekoloških i bezbjednosnih rizika.

U rafineriji se redovno vrše mjerenja štetnih materija u vazduhu i ispitivanje voda od strane renomiranih kuća. Modernizacijom i investicionim ulaganjem postiže se konstantno smanjenje emisije štetnih materija.

Rafinerija nafte Brod“ a.d. Posluje u skladu sa ekološkim standardima i ekološkom dozvolom koja je izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. U skladu sa važećim zakonskim propisima i putem inspektorskih kontrola vrši se monitoring zemlje, vode, vazduha na osnovu čega nadležni inspektorski organi sačinjavaju Izvještaje koji potvrđuju usklađenost sa definisanim normama. Ekološki institut iz Banjaluke svaka tri mjeseca vrši monitoring.

Na nivou resornog ministarstva Republike Srpske i Savjeta ministara i ministarstva ekologije Republike Hrvatske formirana je Radna grupa koja profesionalno i konstruktivno radi na rješavanju pitanja poboljšanja kvaliteta vazduha na teritoriji gradova Brod i Slavonski Brod. Predstavnici Rafinerije članovi su radne grupe, te redovno prisustvuju navedenim sastancima u cilju razmatranja i implementacije usaglašenih stavova.

„Rafinerija ulja Modriča“ a.d. posluje u skladu sa ekološkim standardima i ekološkom dozvolom koja je izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Rafinerija posluje u skladu sa ISO standardom 14001:2004 koji definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine, na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa i zainteresovanih strana, eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu. Pored toga, prilikom identifikacije i vrednovanja aspekata, u Rafineriji se razmatraju opšte grupe aspekata: emisije u vazduh, ispuštanja u vodu, ispuštanje u zemljište, korišćenje resursa (voda, el.energija, sirovine, i sl.), te incidentne situacije.

Ispuštanja u vazduh, vodu i zemljište nadležni u Rafineriji prate u skladu sa zakonkom regulativom Republike Srpske. Dodatno, u vlastitoj akreditovanoj Ispitnoj laboratoriji prati se kvalitet prečišćene otpadne vode koja se ispušta u površinski recipijent.

Kontroliše se i kvalitet dimnih gasova iz postrojenja za sagorjevanje.

Rafinerija posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane resornog ministarstva Republike Srpske.

U cilju rješavanja problema otpadnog materijala koji se generiše aktivnostima različitih procesa, razvijena je saradnja i ugovorom definisane obaveze ekološki prihvatljivog zbrinjavanja otpada sa ovlaštenim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Planirane aktivnosti u ovoj oblasti podrazumjevaju nastavak realizacije ekoloških projekata, praćenje, usvajanje i razradu zakonskih propisa i standarda kao i usklađivanje rada Rafinerije sa istim, smanjenje broja akcidenata i negativnog uticaja na životnu sredinu i jačanje industrijske bezbjednosti.

„NESTRO PETROL“ a.d. Na svim benzinskim stanicama redovno se provode neophodne kontrole proizvoda i usluga, a prioritet u poslovanju maloprodajne mreže benzinskih stanica NESTRO jeste unapređenje bezbjednosti, te samim tim smanjenje bezbjednosnog i svakog drugog poslovnog rizika.

Poštujemo okolinu u kojoj djelujemo, počevši od primjene zakona i propisa do visokih etičkih standarda kojih se pridržavamo.