Landing image
Održivi razvoj

OPTIMA Grupa je savremena kompanija, a priroda njenih osnovnih biznis aktivnosti je takva da je potrebna posebna i konstantna pažnja koja će osigurati zdravo, sigurno i bezbjedno okruženje. Upravo zbog toga OPTIMA Grupa razvija jasne i čvrste procedure i standarde, primjenjuje nove čiste tehnologije i gradi partnerski odnos sa zainteresovanim stranama. Održivi razvoj je jedno od prioritetnih usmjerenja djelatnosti OPTIMA Grupe.

Budućnost koju gradimo jeste budućnost energetske efikasnosti uz veće korišćenje obnovljivih izvora, budućnost poštovanja zakona i ljudskih prava, budućnost optimalnog korišćenja raspoloživih kapaciteta i prirodnih resursa.

Naš cilj je zaštita ljudi, dobara i okoline, humano radno okruženje i odgovoran biznis. Naša sredstva su inovacije, investicije i otvoren dijalog. Transparentnost u poslovanju, povjerenje u partnerstvo, ulaganje u bezbjednost, zdravlje i razvoj zaposlenih, odgovoran odnos prema zaštite životne sredine, investicije u društvo, njegove potrebe i vrijednosti, predstavljaju okosnicu principa održivog razvoja koji primjenjujemo.

- Ulažemo u zaposlene otvaranjem radnih mjesta, obukama i usavršavanjem

- Primjenjujemo sistem motivacije i nagrađivanja

- Obezbjeđujemo zaposlenima bezbjednost i zdravlje na radu

- Brinemo o racionalnom korišćenju resursa, zaštiti životne sredine, zdravlju lokalnog stanovništva

- Sprovodimo preventivne mjere i pravovremeno reagujemo na incidente i nesreće

- Ulažemo u lokalne zajednice i regione, socijalnu infrastrukturu i kvalitet društvenih usluga i pružamo pomoć ugroženima