Landing image
Logistika

Transport naftnih derivata se obavlja putem drumskog, željezničkog i riječnog saobraćaja. Drumski i željeznički saobraćaj se organizuje za potrebe transporta naftnih derivata unutar i van Bosne i Hercegovine.

Riječni transport rijekom Savom omogućava da se naftni derivati na ekonomičniji način dopreme u zemlje Evropske Unije i svijeta.