Landing image
Novosti / Saopštenja

24.2.2022.

Rafinerija ulja Modriča - Ulaganjem u proizvodnju do višeg kvaliteta proizvoda

Rafinerija ulja Modriča -  Ulaganjem u proizvodnju do višeg kvaliteta proizvoda

Rafinerija ulja Modriča otpočela je radove na izgradnji potpuno novog postrojenja za proizvodnju polietilenske ambalaže za ulja i maziva, a riječ je o investiciji od oko 600 hiljada evra. Završetak radova i puštanje u rad novog postrojenja očekuje se sredinom godine. Očekivana ušteda na godišnjem nivou je preko 100 hiljada evra, a s obzirom da proizvodni kapaciteti novog postrojenja prevazilaze potrebe same Rafinerije, otvara se mogućnost i uslužne proizvodnje.

Kiril Tkačev, generalni direktor Rafinerije ulja Modriča naglasio je da sama blizina pogona za proizvodnju ambalaže daje mogućnost integrisanja sa linijama za punjenje, čime se znatno olakšava manipulativni proces a svakako i transportni troškovi. Dodao je da se realizacijom projekta otvara mogućnost da se u zavisnosti od potreba proizvodnje u jednom periodu skladišti veća količina sirovine/granulata, a što doprinosi zauzimanju značajno manjeg skladišnog prostora.

Postrojenje će biti opremljeno najmodernijim mašinama, zasnovanim na poslednjim dostupnim tehničko-tehnološkim rješenjima, što će garantovati visok nivo preciznosti, kontrole i automatizacije, te u konačnici i viši nivo kvaliteta. Nabavka sirovina (granulata) će se bazirati na evropskim proizvođačima kako zbog kvaliteta tako i zbog transportnih troškova.

„Zahvaljujući ovom projektu imamo priliku da u budućnosti razvijamo novu djelatnost u kompaniji, a za njegovu realizaciju biće otvorena i nova radna mjesta. U projektovanju i izgradnji postrojenja za proizvodnju ambalaže uključene su domaće kompanije, što će takođe pozitivno uticati na razvoj regiona. Za nas je izuzetno važno da gradimo i jačamo dugoročna i obostrano korisna partnerstva sa kompanijama u BiH“, rekao je Tkačev.