Landing image
Novosti / Saopštenja

12.4.2018.

Predsjednik RS sa rukovodstvom Zarubežnjefta

Obilazak Rafinerije ulja Modriča

Predsjednik RS sa rukovodstvom Zarubežnjefta

NESTRO Grupacija je jedna od najboljih kompanija u Republici Srpskoj i BiH, rekao je nakon obilaska Rafinerije ulja Modriča, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodika su sa poslovanjem NESTRO Grupacije i Rafinerije ulja Modriča upoznali Sergej Kudrjašov generalni direktor „Zarubežnjeft“ a.d., Andrej Getinger, zamjenik generalnog direktora Zarubežnjefta za preradu i plasman, kao i Evgenij Kočnjev generalni direktor „Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča.

Rukovodstvo Zarubežnjefta i NESTRO Grupacije informisalo je predsjednika RS o stalnom povećanju proizvodnje i ulaganja u proizvodnju. Najaljeni su novi kapitalno-investicioni projekti u koje će biti uloženo 3,3 miliona evra.

Odgovoran i profesionalan angažman članica NESTRO Grupacije vidljiv je kroz redovno i transparentno ispunjavanje obaveza prema budžetu RS i BIH. „U prošloj godini u budžet je uplaćeno 225 miliona evra. Svi porezi su uplaćeni na vrijeme, a isto je i sa platama za preko 2.000 hiljade radnika koje su redovne i uvijek isplaćene na vrijeme“, rekao je Sergej Kudrjašov, generalni direktor „Zarubežnjeft“.

Predsjednik Republike Srpske zahvalio je rukovodstvu kompanije za obezbjeđena radna mjesta, prosječnu platu u iznosu od 600 evra i vidljivu odgovornost prema radnicima, što je kako je rekao Dodik jedan od važnih dijelova poslovne politike kompanije „Zarubežnjeft“. Rafinerija ulja Modriča jedna je od najboljih kompanija u RS i BiH što pokazuje obim proizvodnje, prometa i sve veće tržište.