Landing image
Veleprodaja naftnih derivata

Tečni naftni gas


Sastav: Predstavlja utečnjenu smješu propana i butana

Kvalitet: U skladu sa standardom BAS EN 589

Primjena: Za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, energent u industriji i domaćinstvima

Otprema: Autocisternama

 

Pogledajte tehničke karakteristike proizvoda