Landing image
Велепродаја базних уља и парафина

Базна уља и парафини

Међу првима у Европи Рафинерија уља Модрича је 1980. године изградила постројење за производњу хидрокрекованих базних уља. Рафинерија уља Модрича и Рафинерија нафте Брод чине технолошку цјелину производње базних уља у Нестро Групацији.

Предност технологије хидрокрекованих базних уља су у самој чињеници да су сва једињења, која су са техничког и еколошког аспекта непожељна у уљима, трансформишу у технички веома пожељна једињења.