Landing image
Bazna ulja

Rafinerija ulja Modriča je jedina kompanija u okruženju proizvođač hidrokrekovanih baznih ulja, neophodnih za proizvodnju vrhunskih motornih i industrijskih ulja kao i mazivnih masti, koja ispunjavaju najnovije zahtjeve vodećih svjetskih proizvođača motora i motornih vozila.

Bazna ulja dijelimo prema API klasifikaciji na pet grupa, u našoj ponudi su bazna ulja grupe II.

Grupa II

(Index viskoznosti: 80 – 115, Udio zasićenih ugljikovodika: ≥ 90 %, Sadržaj sumpora (%): ≤ 0.03)

Bazno ulje HC-3 Tehničke karakteristike
Bazno ulje HC-3DD Tehničke karakteristike
Bazno ulje HC-3N Tehničke karakteristike
Bazno ulje HC-4 Tehničke karakteristike
Bazno ulje HC-4L Tehničke karakteristike
Bazno ulje HC-5 Tehničke karakteristike
Bazno ulje HC-6 Tehničke karakteristike
Bazno ulje HC-7 Tehničke karakteristike
Bazno ulje HC-8 Tehničke karakteristike

Tehnička prednost: Visok indeks viskoznosti, dobra oksidaciona stabilnost, manja isparljivost, dobra niskotemperaturna svojstva
Ekološka prednost: Nizak sadržaj PCA, nizak sadžaj aromata, nizak sadržaj sumpora
Način otpreme: Željezničkim saobraćajem ili autocisternama