Landing image
Телефон за повјерљиве информације

+387 51 242 861

Телефон за повјерљиве информације

Дирекција за безбједност «ОПТИМА Група» д.о.о. очекује Вашу помоћ у погледу добијања информација о извршеним или планираним противправним радњама о којима се може спровести званична истрага.

Дирекцији за безбједност ОПТИМА Група» д.о.о. је веома важно да стекне представу о размјерама таквих прекршаја. Притом за нас велику важност имају све пријаве о евентуалним злоупотребама унутар «ОПТИМА Група» д.о.о., «Нестро Петрол» а.д., «Рафинерија нафте» а.д. Брод, «Рафинерија уља» а.д. Модрича. Чак и мање злоупотребе и бесправна отуђивања често наносе штету Компанији која може бити већа од једнократних, крупних преступа.

У зависности од благовремености, значаја и истинитости добијених информација, лицима која пријаве исте може бити исплаћена новчана награда по одлуци руководства «ОПТИМА Група» д.о.о.