Landing image
Систем награђивања

Систем награђивања запослених има за циљ повећање заинтересованости и одговорности запослених, како би сваки појединац благовремено и квалитетно испуњавао своје радне задатке и на тај начин дао допринос остваривању стратешких циљева компанија НЕСТРО Групације.

Награђивање запослених подразумијева:

  • исплату премија на основу професионалних заслуга;
  • додјела стипендија запосленима, дјеци запослених радника (на основу постигнутих резултата);
  • друге награде (захвалнице и признања);
  • поклони за раднике;
  • солидарна и финансијску помоћ.

НЕСТРО Групација бира запослене искључиво на основу њихових квалификација. Сви запослени су равноправни и имају једнаке могућности за успјех. Критерији вредновања су стручност, способност и професионалне заслуге те оспособљеност и постигнути резултати.