Landing image
Прерада и производња

Рафинерија нафте а.д. Брод

Рафинерија нафте Брод производи нафтне деривате који се свакодневно примјењују у привреди (индустрија, грађевинарство, саобраћај, домаћинство). Рафинерија нафте Брод се снабдјева сировом нафтом Јадранским нафтоводом (ЈАНАФ) што јој омогућава континуиран рад. Сирова нафта се складишти у одговорајући резервоарски простор на подручју Терминала, те у кругу Рафинерије.

Укупни капацитет прераде сирове нафте је 4.200.000 тона годишње. Рафинерија данас има у погону капацитете 1.200.000 тона годишње, а капацитети од 3.000.000 тона годишње су у припреми (ремонт и модернизација).

 

Рафинерија уља Модрича а.д. Модрича

Рафинерија уља Модрича је у марту 2009. године пустила у рад погон за производњу хидрокрекованих базних уља и парафина. Базни уљни шток, основна сировина за производњу хидрокрекованих базних уља се допрема из Рафинерије нафте.

Планирани укупни капацитет прераде базног уљног штока у 2010. години је 60.000 тона. Основне предности хидрокрекованих базних уља проистичу из саме природе технолошког поступка односно сви спојеви који су са техничког и еколошког аспекта непожељни у уљу, трансформишу се у технички веома пожељне спојеве.

Предности хидрокрекованих базних уља су нарочито изражене код производње савремених моторних, хидрауличних и турбинских уља.