Landing image

За све додатне информације и медијска питања везано за рад привредних субјеката НЕСТРО Групације, ваше захтјеве можете доставити на:

+ 387 51 242 879

+ 387 51 228 620

info@optimagrupa.net

Захтјев је потребно доставити на званичном меморандуму, уз потпис и овјеру подносиоца захтјева.