Landing image
Parafini

Kod proizvodnje baznih ulja u procesu deparafinacije vrši se dobijanje tvrdog parafina.Tvrdi parafin sačinjavaju čvrsti ugljovodonici koji na sobnoj temperaturi imaju kristalnu strukturu i predstavljaju višekomponentnu smjesu zasićenih jedinjenja.

Parafin se primjenjuje kao impregnaciono sredstvo u industriji svijeća, tekstilnoj industriji, industriji gume, ambalaže i za ostale slične namjene.

Rafinerija ulja Modriča proizvodi parafine koji su svrstani u IV klase (u zavisnosti od sadržaja ulja), u našoj ponudi su:

Parafin wax 48/50 Tehničke karakteristike
Parafin wax 50/52 Tehničke karakteristike
Parafin wax 52/54 Tehničke karakteristike
Parafin wax 54/56 Tehničke karakteristike
Parafin wax 56/58 Tehničke karakteristike
Parafin wax 58/60 Tehničke karakteristike

Takođe u ponudi imamo i meke parafine:

Meki parafin Tehničke karakteristike
Meki parafin plus Tehničke karakteristike

Način otpreme: Drumskim saobraćajem ili autocisternama