Landing image
Organizaciona struktura

Organi društva

Osnivač Društva:


AD “NeftegazInKor” Moskva – vrši poslove koji po Zakonu o privrednim Društvima Republike Srpske spadaju u djelokrug Skupštine Društva.

Direktor Društva:

Andrei Skladčikov

Odbor za reviziju:

3 člana

Zamjenici direktora:

Aleksandar Ivanković, komercijalni direktor

Ivan Šket, finansijski direktor

Aleksandr Gurov, direktor za bezbjednost
Ksenija Dolgih, direktor za pravna i organizaciona pitanja
Jurij Beli, direktor za personal

Dmitrij Kalmikov , direktor za zaštitu na radu, industrijsku bezbjednost i zaštitu okoline

Rais Safin, direktor za digitalnu transformaciju