Landing image
Организациона структура

Органи друштва

Оснивач Друштва:


АД “НефтегазИнКор” Москва – врши послове који по Закону о привредним Друштвима Републике Српске спадају у дјелокруг Скупштине Друштва.

Директор Друштва:

Андреј Складчиков

Одбор за ревизију:

3 члана

Замјеници директора:

Александар Иванковић, комерцијални директор

Иван Шкет, финансијски директор

Александр Гуров, директор за безбједност
Ксенија Долгих, директор за правна и организациона питања
Алфија Енукаева, директор за персонал