Landing image
О нама

„ОПТИМА Група“ је друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет нафтом и нафтним дериватима. Компанија својим радом обезбјеђује континуитет испоруке високо квалитетних нафтних деривата, на начине који су економски одрживи, те друштвено и еколошки одговорни.

„ОПТИМА Група“ д.о.о. највећа је нафтна компанија у Босни и Херцеговини (БиХ) и једина компанија која располаже заокруженим пословним системом који подразумјева: набавку сирове нафте, прераду и производњу нафтних деривата, велепродају, поуздану дистрибуцију, те пласман нафтних производа у малопродајном сегменту кроз мрежу бензинских станица НЕСТРО.

Пословање привредног друштва ОПТИМА Група обухвата:

  • Набавку сировина за прераду и производњу;
  • Прераду нафте и производњу нафтних деривата;
  • Производњу базних уља, парафина, моторних уља и мазива;
  • Велепродаја нафтних производа, уља и мазива.

Кроз сегмент велепродаје ОПТИМА Група:

  • Пласира у земље ЕУ и региона нафтне производе усклађене са високим европским стандардима квалитета;
  • Пласира на 14 иностраних тржишта мазива под брендом НЕСТРО, произведена у „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича.

Према подацима Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, „ОПТИМА Група“ припада групи од десет највећих извозника из БиХ. Компанија се налази на “бијелој листи” УИО на којој се налазе порески обвезници који дуги низ година пословање темеље на строгом поштовању законских прописа и редовно измирују обавезе по основу индиректних пореза.

ОПТИМА Група управљачка је компанија, те једна од четири компаније које послују под брендом НЕСТРО у БиХ. Матична компанија Зарубежњефт а.д., државно предузеће из Москве које послује под заштитним знаком НЕСТРО, основало је ОПТИМА Групу 2008. године, након чега је услиједила свеобухватна модернизација нафтне индустрије. Укупне инвестиције у развој “Рафинерија нафте Брод” а.д. Борд, “Рафинерија уља Модрича” а.д. Модрича, и малопродајне мреже бензинских станица „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. прелази износ од 530 милиона конвертибилних марака (КМ).

ОПТИМА Група један је од најважнијих привредних субјеката у Републици Српској и Босни Херцеговини који значајно доприноси позитивном привредном амбијенту, расту и развоју индустријске производње у БиХ.

Сједиште „ОПТИМА Група“ д.о.о. је у Бањој Луци, улица краља Алфонса XIII 39а.