Landing image
Наши запослени

Људски ресурси, незамјењив су креативни потенцијал и највреднији развојни ресурс НЕСТРО Групације. Образовни, стручни, искусни, креативни, спремни за рјешавање радних задатака, професионалци и они који томе теже темељ су ефикасног пословања компаније. 

Пословни односи базирани су на узајамности, одговорности и поштовању. Од наших запосленика очекујемо посвећеност и ефикасност, те да својим знањем и искуством унапређују пословање компаније. Цјенимо посвећеност компанији и њеним циљевима, усредсређеност на постизање резултата и жељу за развојем. Заузврат пружамо бригу о запосленима и њиховом професионалном усавршавању, обезбјеђујемо адекватне услове рада и могућности развоја професионалоних и персоналних вјештина наших запослених. 

 

У привредним субјектима НЕСТРО Групације у РС/БиХ запослено је више од 1.350 радника.