Landing image
Kontakti

+ 387 51 228 610

+ 387 51 228 620

info@optimagrupa.net

“OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII br. 37a

78000 Banja Luka, RS/BiH


Uprava za prodaju svijetlih naftnih derivata

Kontakt osoba: Đorđe Savić
Telefon: +387 51 242 855
Faks: +387 51 242 821
Email: savicdj@optimagrupa.net

Uprava za prodaju tamnih naftnih derivata

Kontakt osoba: Milan Pandžić
Telefon: +387 51 242 867
Faks: +387 51 242 830
Email: pandzicm@optimagrupa.net

Uprava za veleprodaju ulja

Kontakt osoba: Siniša Mijatović
Telefon: +387 51 242 886
Faks: +387 51 242 821
Email: mijatovics@optimagrupa.net

Uprava za nabavu

Kontakt osoba: Branka Jačimović
Telefon: +387 51 242 877
Fax: +387 51 242 830
Email: jacimovicb@optimagrupa.net

Uprava za logistiku

Kontakt osoba: Bojan Kovačević
Telefon: +387 51 242 865
Fax: +387 51 242 821
Email: kovacevicb@optimagrupa.net

Uprava za marketing

Kontakt osoba: Dubravka Gajić
Telefon: +387 51 242 879
Fax: +387 51 228 620
Email: gajicd@optimagrupa.net