Landing image
Kontakti

+ 387 51 228 610

+ 387 51 228 620

info@optimagrupa.net

“OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII br. 37a

78000 Banja Luka, RS/BiH


Uprava za prodaju svijetlih naftnih derivata

Kontakt osoba: Đorđe Savić
Telefon: +387 51 242 855
Faks: +387 51 242 821
Email: savicdj@optimagrupa.net

Uprava za prodaju tamnih naftnih derivata

Kontakt osoba: Snježana Kuzmanović
Telefon: +387 51 242 893
Faks: +387 51 242 821
Email: kuzmanovics@optimagrupa.net

Uprava za razvoj i prodaju ulja

Kontakt osoba: Siniša Mijatović
Telefon: +387 51 242 886
Faks: +387 51 242 821
Email: mijatovics@optimagrupa.net

Uprava za razvoj i prodaju baznih ulja

Kontakt osoba: Boris Mijatović
Telefon: +387 51 242 804
Faks: +387 51 242 821
Email: mijatovicb@optimagrupa.net

Uprava za nabavu

Kontakt osoba: Marijana Zimonja Ašić
Telefon: +387 51 242 811
Fax: +387 51 242 830
Email: zimonjam@optimagrupa.net

Uprava za marketing

Kontakt osoba: Saša Kremenović
Telefon: +387 51 242 842
Fax: +387 51 228 620
Email: marketing.sluzba@optimagrupa.net