Landing image
Основни подаци
Пуно пословно име: “ОПТИМА Група” – Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Бања Лука
Скраћено пословно име: “ОПТИМА Група” д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Краља Алфонса XIII, бр. 37а, Бања Лука
Пуно пословно име Оснивача Друштва: АД “НефтегазИнКор” – Акционарско Друштво “Нефтегазоваја Инновационнаја Корпорација”
Скраћено пословно име Оснивача Друштва: АД “НефтегазИнКор”
Датум оснивања: 11.02.2008. године (дан судске регистрације)

Пословне информације и документација:

ЈИБ: 4402785320005
ПИБ: 402785320005
Матични број: 11033156
Регистарски број: 1-16709-00 (Регистарски суд Бања Лука)

Пословне банке:

Атосбанк: 5672411100026132
УниЦредит: 5515001130786737
Раиффеисен банк: 1610450043770026