Landing image
Безбедност на послу

Здравље и сигурност радника на раду је један од битних предуслова успјешног пословања нашег предузећа. Оптима Група осигурава свим својим запосленима безбједно и сигурно радно окружење.

Свјесни смо да безбједност и сигурност на раду не зависи само од техничких постројења и опреме већ и од руководиоца и свијести о значају здравља и сигурности радника.

ОПТИМА Група се труди да обезбједи здраву и безбједну радну средину, што значи поштовање Закона о заштити на раду и безбједности, као и високе стандарде у тој области које дефинише матична компанија “Зарубезхнефт” а.д. Москва.