Tenderi

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA OKKEN POSTROJENJA

Objavljeno: 21.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU RAČUNARSKE OPREME

Objavljeno: 18.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I MAŠINSKIH RADOVA NA ZAMJENI NADZEMNIH VISOKOTLAČNIH HIDRANATA U RAFINERIJI NAFTE BROD

Objavljeno: 17.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.09.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA DEMONTAŽI, IZRADI I MONTAŽI STOLARIJE (PROZORA) ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE

Objavljeno: 16.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU RASPRSKAVAJUĆE MEMBRANE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE

Objavljeno: 16.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKA I MONTAŽA ZIDNO – VISEĆEG RAZVODNOG ORMARA SA PRATEĆOM OPREMOM I POLAGANJE 4 KABLA PP41 4X50 mm² SA SPAJANJEM NA PREKIDAČ U TS P-22 I RAZVODNI ORMAR NČP SA SPOJNIM MATERIJALOM I OSTALOM OPREMOM ZA RAFINERIJU NAFTE BROD

Objavljeno: 14.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU OSPOSOBLJAVANJA ZA BEZBIJEDAN RAD RADNIKA KOJI RADE I BORAVE U PROSTORU UGROŽENOM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM U RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 14.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU MANOMETRA, SIFONA I IGLIČASTOG VENTILA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 14.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU DIJELOVA I ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REMONTU KOMPRESORA “MYCOM 250 SUD-HE” U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 11.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: REGULACIONI I SIGURNOSNI VENTIL ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 11.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ADITIVA, SIROVINA I TEČNOSTI

Objavljeno: 11.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ALUMINIJUMSKOG LIMA

Objavljeno: 10.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI CIJEVI U IZMJENJIVAČU 11E-06 U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 10.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: BEŠAVNE CIJEVI, CJEVOVODNA ARMATURA I CJEVOVODNI MATERIJAL ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 08.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE RADOVA NA MONTAŽI BRTVE NA UNUTRAŠNJEM PLIVAJUĆEM KROVU NA REZERVOARU 61 T- 28 ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 07.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KONTROLNI PREGLED ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI UGRAĐENIH STRABILNIH AUTOMATSKIH SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 07.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU KONCENTRATA ZA PROIZVODNJU TEČNOSTI ZA PRANJE VJETROBRANSKOG STAKLA U ZIMSKIM USLOVIMA

Objavljeno: 07.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: CJEVOVODNA ARMATURA ZA POTREBE RAFINERINJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 03.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU, PREVOZ I MONTAŽU SKLADIŠNIH KONTENJERA NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 03.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU PJESKARENJA I MEHANIČKOG ČIŠĆENJA DIMNE STRANE KOTLA U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 01.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU DIJELOVA ZA DUVAČ ČAĐI (BERGEMANN) KOTLA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 01.08.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU IZRADE IDEJNOG PROJEKTA ZA SANACIJU I REKULTIVACIJU GUDRONSKE LAGUNE U NASELJU GAREVAC I U KRUGU RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 28.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU KLIPA I STEPENA KOMPRESORA WORTHINGTON BDC 22.5×12.75x 8.5 ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 27.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I MAŠINSKIH RADOVA NA ZAMJENI NADZEMNIH VISOKOTLAČNIH HIDRANATA U RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 27.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUÐACA VRŠIOCA USLUGE – REDOVNOG ŠESTOMJESECNOG SERVISNOG PREGLEDA (INSPEKCIJA I KALIBRACIJA) STACIONARNIH SISTEMA I PRENOSNIH UREÐAJA PROIZVOÐACA DRÄGER ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 26.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU, PREVOZ I MONTAŽU GONDOLA ZA ULJE NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 25.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU BEZALKOHOLNIH NAPITAKA ZA POTREBE REPREZENTACIJE ZA 2017-2018 GODINU

Objavljeno: 25.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU U 2017-2018 GODINI ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE AD BROD

Objavljeno: 25.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU PRANJA IZMJENJIVAČKIH SNOPOVA U RAFINERIJA ULJA MODRIČA

Objavljeno: 21.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE ODRŽAVANJE KURSA RUSKOG JEZIKA ZA ZAPOSLENIKE NESTRO GRUPACIJE

Objavljeno: 21.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU RESERTIFIKACIJE SISTEMA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBIJEDNOŠĆU NA RADU PREMA ZAHTJEVIMA OHSAS 18001:2007 U RAFINERIJA ULJA MODRIČA

Objavljeno: 21.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR OSIGURAVAJUĆE KUĆE ZA OSIGURANJE OD ODGVORNOSTI ZA POTREBE RAFINERIJA NAFTE BROD

Objavljeno: 21.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU, UGRADNJU, PROGRAMIRANJE I PODEŠAVANJE CENTRALNE PROCESORSKE JEDINICE CPU NA PROGRAMABILNOM LOGIČKOM KONTROLERU PLC U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 21.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RAVNIH ZAPORNIH VENTILA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 19.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU ANALIZE IT INFRASTRUKTURE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 19.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU ELEKTRONSKIH POZICIONERA PROIZVOĐAČA FOXBORO ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 18.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU PROCJENJENIH GODIŠNJIH KOLIČINA REAGENATA ZA OBRADU INDUSTRIJSKIH VODA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 18.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU REDIZAJNA INTERNET STRANICA ZA POTREBE GRUPE KOMPANIJA NESTRO U BOSNI I HERCEGOVINI

Objavljeno: 13.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.08.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNICIMA RAFINERIJE NAFTE BROD U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 13.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRENOSNIH JEDINICA – SPOJNICA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 13.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU GODIŠNJIH KOLIČINA VODE ZA PIĆE U GALONIMA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 12.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REZERVNIH DIJELOVA ZA CFR MOTORE PROIZVOĐAČA WAUKESHA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 12.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR SERVISNE KUĆE ZA REDOVAN I VANREDAN SERVIS, ODRŽAVANJE, POPRAVAK DIGESTORA PROIZVOĐAČA KÖTTERMANN I PROANALYTICA I ISPORUKU NEOPHODNIH REZERVNIH DIJELOVA ZA NAVEDENO ODRŽAVANJE U 2017. GODINI ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 11.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KVARA NA EKONOMAJZERU KOTLA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 11.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLЈANJE PONUDA ZA ZAKLЈUČENJE UGOVORA O ZAKUPU NEKRETNINA

Objavljeno: 10.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA CFR MOTORE PROIZVOĐAČA WAUKESHA I LABPRATORIJSKI APARAT PROIZVOĐČA RIGAKU ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 07.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA NABAVKU RUČNOG ALATA ZA POTREBE SLUŽBE EIPIK RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 07.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 06.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE VOZILA U VLASNIŠTVU OPTIMA GRUPA DOO BANJA LUKA

Objavljeno: 05.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD OD 04.07.2017. DO 06.07.2017. GODINE

Objavljeno: 04.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.07.2017. godine

Poslovni prostor Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Banja Luka – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA OD 04.07.2017. DO 05.07.2017. GODINE

Objavljeno: 04.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.07.2017. godine

Poslovni prostor – hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Majna – preuzmite dokumentаciju
Skladište Lukavica – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA OD 04.07.2017. DO 06.07.2017. GODINE

Objavljeno: 04.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.07.2017. godine

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju
Poslovna zgrada Bijeljina prostor – preuzmite dokumentаciju

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDE I IZMJENE TEHNIČKOG ZADATKA PREMA JAVNOM POZIVU BROJ 4720-17 ZA USLUGU PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA “NESTRO PETROL” A.D. BANJA LUKA U SKLADU SA MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Objavljeno: 04.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE REVIZIJE AKTA O PROCJENI RIZIKA NA RADNOM MJESTU I U RADNOJ SREDINI U RAFINERIJI ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 04.07.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE REMONTA ELEKTROMOTORA U PROTIVEKSPLOZIVNOJ IZVEDBI ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 30.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU KETRIDŽ I MEHANIČKIH ZAPTIVAČA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 28.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD OD 23.06.2017. DO 30.06.2017. GODINE

Objavljeno: 27.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Poslovni prostor Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Banja Luka – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA OD 23.06.2017. DO 30.06.2017. GODINE

Objavljeno: 27.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Poslovni prostor – hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Majna – preuzmite dokumentаciju
Skladište Lukavica – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA OD 23.06.2017. DO 30.06.2017. GODINE

Objavljeno: 27.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju
Poslovna zgrada Bijeljina prostor – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU NAGRADNIH ARTIKALA ZA NAGRADNU IGRU NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 26.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU TRANSMITERA PRITISKA PROIZVOĐAČA EMERSON ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 23.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA ISPITIVANJE KONSTRUKTIVNIH STATICKIH I TEHNOLOŠKIH ELEMENATA ZGRADE KOMORE BR 3 RASHLADNOG TORNJA 1 I IZRADA PROJEKTA SANACIJE ZA POTREBE RAFINRIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 23.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR PONUĐACA ZA USLUGU PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA U SKLADU SA MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Objavljeno: 23.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDE PREMA JAVNOM POZIVU BROJ 4238-17

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SPIROMETALNIH BRTVI, ARMIRANOG KLINGERITA I GRAFITNIH ŠNJURA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA SERVISIRANJA RUČNIH MOTORNIH KOSAČICA I TRIMERA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ČELIČNIH, BRONZANIH I BAKARNIH PREDMETA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ALATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI CIJEVI U DONJEM DIJELU EKONOMAJZERA KOTLA 51.2H-02 U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD OD 01.06.2017. DO 23.06.2017. GODINE

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.06.2017. godine

Poslovni prostor Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Banja Luka – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA OD 01.06.2017. DO 23.06.2017. GODINE

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.06.2017. godine

Poslovni prostor – hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Majna – preuzmite dokumentаciju
Skladište Lukavica – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA OD 01.06.2017. DO 23.06.2017. GODINE

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.06.2017. godine

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju
Poslovna zgrada Bijeljina prostor – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE NA OZNAČAVANJU HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE POŽARNIH PUTEVA U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD ad, PREMA DEFEKTAŽNOM LISTU BR. 778/17.

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: CJEVOVODNA ARMATURA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REMONTU RASHLADNOG KOMPRESORSKOG AGREGATA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 15.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SPORTSKE OBUĆE

Objavljeno: 15.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU MEĐUNARODNE DOSTAVE DOKUMENATA I POŠILJKI

Objavljeno: 14.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SREDSTAVA LIČNE ZAŠTITE ZA POTREBE RADNIKA RNB i RUM

Objavljeno: 08.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA NABAVKU ROBE: BRTVENI SISTEM PLIVAJUĆEG KROVA REZERVOARA 61 T-28

Objavljeno: 08.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MEHANIČKIH ZAPTIVAČA ZA „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 06.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU SERVISA TOPLOTNE PUMPE U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 06.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU GRANULISANOG AKTIVNOG UGLJA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 05.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE PREVENTIVNOG I PERIODIČNOG ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE I PREVENTIVNOG I PERIODIČNOG PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ A.D.

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE OBUKE RADNIKA I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA SAMOSTALNI RAD NA RASHLADNIM POSTROJENJIMA

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 08.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA PREDGRIJAVANJE VAZDUHA NA PEĆI POSTROJENJA VAKUUM DESTILACIJE U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU MASOVNOG SLANJA SMS PORUKA I TEHNIČKE PODRŠKE U PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA POSREDSTVOM TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA (SMS)

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU PREUZIMANJA, TRANSPORTA I DEPONOVANJA OTPADNE STAKLENE VUNE 2017/2018

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU IZVOĐENJA RADOVA NA MONTAŽI OGRADE OKO TANKVANE REZERVOARA B-80,81,82 i 83 U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD A.D.

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 08.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU I ISPORUKU ELEMENATA DIMNJAKA OD KOTLA DO EKONOMAJZERA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD A.D.

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REKLAMNIH POLICA I PRATEĆEG REKLAMNOG MATERIJALA

Objavljeno: 25.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 05.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU CILJANOG PREGLEDA OČIJU I VIDA ZA RADNIKE “RAFINERIJE NAFTE BROD”

Objavljeno: 25.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA ISPITNE STOLOVE ZA PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE VENTILA

Objavljeno: 24.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – DEMONTAŽA STAROG I UGRADNJA NOVOG „UPS“ UREĐAJA

Objavljeno: 24.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I MONTAŽU KONTEJNERA NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA IZ RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ČIŠĆENJA KANALIZACIJE U KRUGU RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU TRANSPORTA OPASNOG OTPADA NA RELACIJI MODRIČA-LUKAVAC

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU FOLIJE I PE VREĆA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PAKETA INHIBITORA KOROZIJE I OKSIDACIJE ZA PROIZVODNJU RASHLADNIH TEČNOSTI

Objavljeno: 18.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE USLUGA, DEMONTAŽA NEISPRAVNOG KLIMA ORMARA I ISPORUKA I UGRADNJA NOVOG KLIMA ORMARA PROIZVOĐAČA HIREF, MODEL TADR 0251H SA PRATEĆOM OPREMOM, U KRUGU I ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 17.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PLOČASTOG IZMJENJIVAČA TOPLOTE ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 17.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD OD 01.06.2017. DO 15.06.2017. GODINE

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.06.2017. godine

Poslovni prostor Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Banja Luka- preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA OD 01.06.2017. DO 15.06.2017. GODINE

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.06.2017. godine

Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Majna – preuzmite dokumentаciju
Skladište Lukavica – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA OD 01.06.2017. DO 15.06.2017. GODINE

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.06.2017. godine

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju
Poslovna zgrada Bijeljina prostor – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE REVIZIJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 16.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPPORUKU DIŠNIH VENTILA DN80 SA ZAUSTAVLJAČEM PLAMENA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 16.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ZAMJENU VIZUALA I ODRŽAVANJE BILBORDA U VLASNIŠTVU RAFINERIJE ULJA MODRIČA, U MODRIČI

Objavljeno: 15.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NAJAM MOTORNIH VOZILA

Objavljeno: 15.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU AGREGAT PUMPE ZA KONDENZAT

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROJEKTOVANJE I UGRADNJU NOVE NAPOJNE PUMPE U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju
Obavještenje o produženju roka za dostavu kovertiranih ponuda

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROJEKTOVANJE, NABAVKA I UGRADNJA HLADNJAKA PARE U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE PUTNIČKIH VOZILA I NABAVKU NOVIH LJETNJIH PNEUMATIKA ZA PUTNIČKA VOZILA

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: TONERI, KETRIDŽI, FILMOVI ZA FAKS, RIBON TRAKE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD U PERIODU OD 12 MJESECI

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ADITIVA ZA PROIZVODNJU ULJA MAXIMA XHPD 10W-40

Objavljeno: 11.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE REPARACIJE KONTAKATA NISKONAPONSKIH KONTAKTERA

Objavljeno: 08.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE KOVERTIRANIH PONUDA PREMA JAVNOM POZIVU 2940-17

Objavljeno: 08.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ENERGETSKIH KABLOVA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 08.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA (METODOM ZATVORENIH PISANIH PONUDA)

Objavljeno: 05.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA SERVISIRANJE ŠTAMPAČA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 05.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU IZRADE IDEJNIH RJEŠENJA ZA BS DOBOJ 1 I BS DOBOJ 2 – ANEKS, IZMJENE I USVAJANJA REGULACIONOG PLANA ZA BS DOBOJ 1 I BS DOBOJ 2 – ANEKS, OD STRANE SKUPŠTINE GRADA DOBOJ ZA PROSTOR DEFINISAN U ULICI SVETOGA SAVE BB ZA BENZINSKU STANICU DOBOJ 1 I MAGISTRALNI PUT M17 ZA BS DOBOJ 2 – ANEKS

Objavljeno: 04.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA ZA BENZINSKU STANICU TREBINJE 1, IZMJENE I USVAJANJA REGULACIONOG PLANA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA TREBINJE ZA PROSTOR DEFINISAN U ULICI CVJETNI TRG BB

Objavljeno: 04.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA, IZMJENE I USVAJANJA REGULACIONOG PLANA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA BANJA LUKA ZA PROSTOR DEFINISAN ULICAMA VUKA KARADŽIĆA, MILANA RADMANA, DR MLADENA STOJANOVIĆA I KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA U BANJOJ LUCI ZA BENZINSKU STANICU NOVA VAROŠ

Objavljeno: 04.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KVARA NA EKONOMAJZERU KOTLA 51.2H-01 U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Preuzmite dokumentaciju