Tenderi

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA ISPITNE STOLOVE ZA PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE VENTILA

Objavljeno: 24.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – DEMONTAŽA STAROG I UGRADNJA NOVOG „UPS“ UREĐAJA

Objavljeno: 24.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I MONTAŽU KONTEJNERA NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA IZ RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ČIŠĆENJA KANALIZACIJE U KRUGU RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU TRANSPORTA OPASNOG OTPADA NA RELACIJI MODRIČA-LUKAVAC

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU FOLIJE I PE VREĆA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PAKETA INHIBITORA KOROZIJE I OKSIDACIJE ZA PROIZVODNJU RASHLADNIH TEČNOSTI

Objavljeno: 18.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE USLUGA, DEMONTAŽA NEISPRAVNOG KLIMA ORMARA I ISPORUKA I UGRADNJA NOVOG KLIMA ORMARA PROIZVOĐAČA HIREF, MODEL TADR 0251H SA PRATEĆOM OPREMOM, U KRUGU I ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 17.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PLOČASTOG IZMJENJIVAČA TOPLOTE ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 17.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD PRODUŽEN DO 31.05.2017. GODINE

Objavljeno: 16.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.05.2017. godine

Poslovni prostori Brod – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA PRODUŽEN DO 31.05.2017. GODINE

Objavljeno: 16.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.05.2017. godine

Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA PRODUŽEN DO 31.05.2017. GODINE

Objavljeno: 16.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.05.2017. godine

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE REVIZIJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 16.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPPORUKU DIŠNIH VENTILA DN80 SA ZAUSTAVLJAČEM PLAMENA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 16.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ZAMJENU VIZUALA I ODRŽAVANJE BILBORDA U VLASNIŠTVU RAFINERIJE ULJA MODRIČA, U MODRIČI

Objavljeno: 15.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NAJAM MOTORNIH VOZILA

Objavljeno: 15.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU AGREGAT PUMPE ZA KONDENZAT

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROJEKTOVANJE I UGRADNJU NOVE NAPOJNE PUMPE U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju
Obavještenje o produženju roka za dostavu kovertiranih ponuda

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROJEKTOVANJE, NABAVKA I UGRADNJA HLADNJAKA PARE U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE PUTNIČKIH VOZILA I NABAVKU NOVIH LJETNJIH PNEUMATIKA ZA PUTNIČKA VOZILA

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: TONERI, KETRIDŽI, FILMOVI ZA FAKS, RIBON TRAKE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD U PERIODU OD 12 MJESECI

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ADITIVA ZA PROIZVODNJU ULJA MAXIMA XHPD 10W-40

Objavljeno: 11.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE REPARACIJE KONTAKATA NISKONAPONSKIH KONTAKTERA

Objavljeno: 08.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE KOVERTIRANIH PONUDA PREMA JAVNOM POZIVU 2940-17

Objavljeno: 08.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ENERGETSKIH KABLOVA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 08.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA (METODOM ZATVORENIH PISANIH PONUDA)

Objavljeno: 05.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA SERVISIRANJE ŠTAMPAČA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 05.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU IZRADE IDEJNIH RJEŠENJA ZA BS DOBOJ 1 I BS DOBOJ 2 – ANEKS, IZMJENE I USVAJANJA REGULACIONOG PLANA ZA BS DOBOJ 1 I BS DOBOJ 2 – ANEKS, OD STRANE SKUPŠTINE GRADA DOBOJ ZA PROSTOR DEFINISAN U ULICI SVETOGA SAVE BB ZA BENZINSKU STANICU DOBOJ 1 I MAGISTRALNI PUT M17 ZA BS DOBOJ 2 – ANEKS

Objavljeno: 04.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA ZA BENZINSKU STANICU TREBINJE 1, IZMJENE I USVAJANJA REGULACIONOG PLANA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA TREBINJE ZA PROSTOR DEFINISAN U ULICI CVJETNI TRG BB

Objavljeno: 04.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA, IZMJENE I USVAJANJA REGULACIONOG PLANA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA BANJA LUKA ZA PROSTOR DEFINISAN ULICAMA VUKA KARADŽIĆA, MILANA RADMANA, DR MLADENA STOJANOVIĆA I KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA U BANJOJ LUCI ZA BENZINSKU STANICU NOVA VAROŠ

Objavljeno: 04.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KVARA NA EKONOMAJZERU KOTLA 51.2H-01 U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 28.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD PRODUŽEN DO 15.05.2017. GODINE

Objavljeno: 28.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.05.2017. godine

Poslovni prostori Brod – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA PRODUŽEN DO 15.05.2017. GODINE

Objavljeno: 28.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.05.2017. godine

Hotel Mаjnа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA PRODUŽEN DO 15.05.2017. GODINE

Objavljeno: 28.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.05.2017. godine

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA ISPORUKU VATROSTALNOG MATERIJALA I VATROSTALNIH ELEMENATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 27.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: CJEVOVODNA ARMATURA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 27.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU OPREME ZA OPREMANJE AUTO-SERVISA

Objavljeno: 27.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU MANOMETARA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 27.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NADOGRADNJU APLIKATIVNOG SOFTVERA NA 3 (TRI) PROCESNA RAČUNARA U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 27.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTABLJANJE PONUDA – 3094-17

Objavljeno: 27.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD PRODUŽEN DO 28.04.2017. GODINE

Objavljeno: 25.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.04.2017. godine

Poslovni prostori Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Bаnjа Lukа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA PRODUŽEN DO 28.04.2017. GODINE

Objavljeno: 25.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.04.2017. godine

Sklаdišni prostor Lukаvicа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Mаjnа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA PRODUŽEN DO 28.04.2017. GODINE

Objavljeno: 06.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.08.2017. godine

Poslovni prostor Bijeljinа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA DEMONTAŽU OŠTEĆENE TE IZRADU I MONTAŽU NOVE TERMOIZOLACIJE CJEVOVODA OD PUTA 3 DO PUTA 7, (PORED PUTA E) TE PORED PUTA 7, (OD PUTA E DO PUTA D I OD PUTA E DO CIJEVNOG PRELAZA) U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 24.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU OPREME ZA IZVLAČENJE I SPAŠAVANJE

Objavljeno: 24.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU DIJELOVA ZA KOMPRESOR WORTHINGTON BDC 22½ x 12¾ x 8½ I ZA TURBINU WORTHINGTON T2 RA

Objavljeno: 24.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU GODIŠNJIH KOLIČINA REAGENATA ZA TRETMAN RASHLADNE VODE U RAFINERIJI NAFTE BROD AD ZA 2017-2018. GODINU

Objavljeno: 21.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 05.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA NABAVKU ALATA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA REMONT INSTRUMENTARSKE OPREME U RAFINEIJI NAFTE BROD

Objavljeno: 21.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU RADARSKIH MJERAČA NIVOA PROIZVOĐAČA KROHNE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 21.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA MONTAŽI OGRADE OKO TANKVANE REZERVOARA B-80, 81, 82 I 83 U KRUGU RAFINERIJI NAFTE AD BROD

Objavljeno: 20.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 05.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ADITIVA ZA PROIZVODNJU MOTORNOG ULJA LOKOMODOL I POBOLJŠIVAČA INDEKSA VISKOZITETA SSI 10% MAX

Objavljeno: 20.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU BIMETALNIH TERMOMETARA I TERMOPAROVA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 19.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV (TENDER)ZA IZRADU I ISPORUKU ELEMENATA DIMNJAKA OD KOTLA DO EKONOMAJZERA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 13.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU SPORTSKE OPREME

Objavljeno: 13.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 2724-17

Objavljeno: 13.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ZAMJENU VIZUALA I ODRŽAVANJE BILBORDA U VLASNIŠTVU RAFINERIJE ULJA MODRIČA, U MODRIČI

Objavljeno: 13.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA NABAVKU NOVIH MEHANIČKIH ZAPTIVAČA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 13.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 2668-17

Objavljeno: 12.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 2715-17

Objavljeno: 12.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU METALNIH BAČVI SA OBRUČEVIMA

Objavljeno: 12.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJEN JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU CIJEVI I CJEVOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD U PERIODU OD 12 MJESECI

Objavljeno: 12.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NAJAM MOTORNIH VOZILA

Objavljeno: 11.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU UZORAKA

Objavljeno: 11.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA PREDGRIJAVANJE VAZDUHA NA PEĆI POSTROJENJA VAKUUM DESTILACIJE U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 11.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 05.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU BOJANJA CJEVOVODA PORED PUTA E I PUTA 7 U KRUGU RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 11.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA NOVE KOTLARNICE U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 11.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU NOVE PARNE TURBINE 04-T10B – 214K-17

Objavljeno: 10.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ZAPTIVNIH PRSTENOVA ZA KOMPRESOR WITTIG W-400 G

Objavljeno: 10.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KVARA NA EKONOMAJZERU KOTLA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 07.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD PRODUŽEN

Objavljeno: 06.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.04.2017. godine

Poslovni prostori Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Bаnjа Lukа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA PRODUŽEN

Objavljeno: 06.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.04.2017. godine

Sklаdišni prostor Lukаvicа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Mаjnа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA PRODUŽEN

Objavljeno: 06.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.04.2017. godine

Poslovni prostor Bijeljinа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU KATALIZATORA I KERAMIČKOG MATERIJALA ZA REAKTORE 38 R 01/R 02 NA POSTROJENJU ZA REKUPERACIJU SUMPORA U RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 06.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I MONTAŽU GONDOLA ZA ULJE NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 06.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU TOPLOVALJANOG LIMA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 06.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU TIJELA RADNIKA RAFINERIJA NAFTE BROD AD I RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 06.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ELEKTROMOTORA U PROTIVEKSPLOZIVNOJ IZVEDBI ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 06.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU KATALIZATORA I KERAMIČKOG MATERIJALA ZA POSTROJENJE HDS BENZINA SA BLOKOVIMA STABILIZACIJE I FRAKCIONACIJE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 05.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JJAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU KOSAČICA, TRIMERA I REZERVNIH DIJELOVA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 05.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ARTIKALA NAGRADNOG FONDA ZA NAGRADNU IGRU NA NESTRO BENZINSKIM STANICAMA

Objavljeno: 05.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I UGRADNJU REZERVNOG DIJELA (PWR SPLY-SWITCHING 48VDC) ZA APARAT ICP OES (OPTIMA 8000) ZA POTREBE ISPITNE LABORATORIJE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 03.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REMONT DIZEL MOTORA MOBILNOG KOMPRESORA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 03.04.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU MREŽA KOLONE 31 C07 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 31.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU NOVE CENTRIFUGALNE PUMPE 66-P01A – 193K-17 ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 31.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU PROCESNIH PREKIDAČA NIVOA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 31.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU REGENERACIJE KATALIZATORA HC-115, DHC-8 I KF-860 ZA POTREBE RAFINERIJA NAFTE BROD AD

Objavljeno: 30.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU REGENERACIJE I REJUVENACIJE KATALIZATORA HR-1246 NA SEKCIJI 35 ZA POTREBE RAFINERIJA NAFTE BROD AD

Objavljeno: 30.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU, ISPORUKU I UGRADNJU DIZEL ELEKTRIČNOG AGREGATA NA BENZINSKOJ STANICI IVANJSKA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 30.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR NUOVO PIGNONE 24-K1A – SPECIFIKACIJA 182T-17 ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 29.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NABAVKA OPREME ZA IZVLAČENJE I SPAŠAVANJE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 29.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU GUSTOG DENSE PUNJENJA KATALIZATORA U REAKTORE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 29.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA IZ RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 29.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG I ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA IZ RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 29.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA NABAVKU VIBROMETRA SKF MICROLOG MX SERIES ZA PRAĆENJE RADA ROTACIONE OPREME – SPECIFIKACIJA 200T-17 ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 28.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU IBC KONTEJNERA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 28.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 05.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OSIGURANJE IMOVINE NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 28.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 05.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU STALAKA ZA PRENOSNE VATROGASNE APARATE I ORMARIĆA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 27.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU VAKUMSKOG VAĐENJA KATALIZATORA I PRAŽNJENJA ZAŠTITNIH SLOJEVA IZ REAKTORA 05 R 1A ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 24.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA NABAVKU NOVE CENTRIFUGALNE PUMPE 06-P6A – SPECIFIKACIJA 177K-17 ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 23.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU UREĐAJA ZA IZVLAČENJE CIJEVI IZ IZMJENJIVAČA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 23.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU FLEKSIBILNOG CRIJEVA Φ2“X4000mm

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU POCINKOVANE TRAKE ZA UZEMLJENJE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ZAMJENE SISTEMA ZAPTIVANJA PLIVAJUĆEG KROVA REZERVOARA T-14 I T-15 U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD PRODUŽEN

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.03.2017. godine

Poslovni prostori Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Bаnjа Lukа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA PRODUŽEN

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.03.2017. godine

Sklаdišni prostor Lukаvicа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Mаjnа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA PRODUŽEN

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.03.2017. godine

Poslovni prostor Bijeljinа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU VIJAKA I MATICA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 21.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU REZNOG ALATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 20.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I MONTAŽU GONDOLA ZA ULJE NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 20.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ALATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 20.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU CIJEVI I CJEVOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD U PERIODU OD 12 MJESECI

Objavljeno: 20.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REDOVNI PREGLED I SERVISIRANJE OPREME U SERVISU ZAŠTITE NA RADU U 2017. GODINI ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 17.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REMONT ROTACIONE OPREME U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD U TEHNOLOŠKIM OBUSTAVAMA U TOKU 2017. GODINE

Objavljeno: 17.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RUČNIH REGULACIONIH VENTILA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 16.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ARTIKALA NAGRADNOG FONDA ZA NAGRADNU IGRU NA NESTRO BENZINSKIM STANICAMA

Objavljeno: 15.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU I MONTAŽU NOVIH INSTALACIJAZA HLAĐENJE I GAŠENJE REZERVOARA S-5, S-6 I B-90 ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 14.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU MATERIJALA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU METALNIH KONSTRUKCIJA ZA POTREBE “RAFINERIJE NAFTE BROD” A.D.

Objavljeno: 10.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU PROCJENJENIH GODIŠNJIH KOLIČINA HEMIKALIJA ZA PRIPREMU I OBRADU VODA ZA POTREBE „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 08.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ZAMJENU PODZEMNOG KABLA ZA DOJAVU POŽARA U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 08.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju