Tenderi

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD OD 23.06.2017. DO 30.06.2017. GODINE

Objavljeno: 27.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Poslovni prostor Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Banja Luka – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA OD 23.06.2017. DO 30.06.2017. GODINE

Objavljeno: 27.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Poslovni prostor – hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Majna – preuzmite dokumentаciju
Skladište Lukavica – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA OD 23.06.2017. DO 30.06.2017. GODINE

Objavljeno: 27.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju
Poslovna zgrada Bijeljina prostor – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU NAGRADNIH ARTIKALA ZA NAGRADNU IGRU NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 26.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU TRANSMITERA PRITISKA PROIZVOĐAČA EMERSON ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 23.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA ISPITIVANJE KONSTRUKTIVNIH STATICKIH I TEHNOLOŠKIH ELEMENATA ZGRADE KOMORE BR 3 RASHLADNOG TORNJA 1 I IZRADA PROJEKTA SANACIJE ZA POTREBE RAFINRIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 23.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR PONUĐACA ZA USLUGU PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA U SKLADU SA MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Objavljeno: 23.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDE PREMA JAVNOM POZIVU BROJ 4238-17

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SPIROMETALNIH BRTVI, ARMIRANOG KLINGERITA I GRAFITNIH ŠNJURA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA SERVISIRANJA RUČNIH MOTORNIH KOSAČICA I TRIMERA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ČELIČNIH, BRONZANIH I BAKARNIH PREDMETA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ALATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI CIJEVI U DONJEM DIJELU EKONOMAJZERA KOTLA 51.2H-02 U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 20.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD OD 01.06.2017. DO 23.06.2017. GODINE

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.06.2017. godine

Poslovni prostor Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Banja Luka – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA OD 01.06.2017. DO 23.06.2017. GODINE

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.06.2017. godine

Poslovni prostor – hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Majna – preuzmite dokumentаciju
Skladište Lukavica – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA OD 01.06.2017. DO 23.06.2017. GODINE

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.06.2017. godine

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju
Poslovna zgrada Bijeljina prostor – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE NA OZNAČAVANJU HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE POŽARNIH PUTEVA U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD ad, PREMA DEFEKTAŽNOM LISTU BR. 778/17.

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.07.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: CJEVOVODNA ARMATURA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 19.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REMONTU RASHLADNOG KOMPRESORSKOG AGREGATA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 15.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SPORTSKE OBUĆE

Objavljeno: 15.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU MEĐUNARODNE DOSTAVE DOKUMENATA I POŠILJKI

Objavljeno: 14.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SREDSTAVA LIČNE ZAŠTITE ZA POTREBE RADNIKA RNB i RUM

Objavljeno: 08.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA NABAVKU ROBE: BRTVENI SISTEM PLIVAJUĆEG KROVA REZERVOARA 61 T-28

Objavljeno: 08.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MEHANIČKIH ZAPTIVAČA ZA „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 06.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU SERVISA TOPLOTNE PUMPE U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 06.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU GRANULISANOG AKTIVNOG UGLJA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 05.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE PREVENTIVNOG I PERIODIČNOG ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE I PREVENTIVNOG I PERIODIČNOG PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ A.D.

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE OBUKE RADNIKA I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA SAMOSTALNI RAD NA RASHLADNIM POSTROJENJIMA

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 08.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA PREDGRIJAVANJE VAZDUHA NA PEĆI POSTROJENJA VAKUUM DESTILACIJE U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU MASOVNOG SLANJA SMS PORUKA I TEHNIČKE PODRŠKE U PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA POSREDSTVOM TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA (SMS)

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU PREUZIMANJA, TRANSPORTA I DEPONOVANJA OTPADNE STAKLENE VUNE 2017/2018

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU IZVOĐENJA RADOVA NA MONTAŽI OGRADE OKO TANKVANE REZERVOARA B-80,81,82 i 83 U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD A.D.

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 08.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU I ISPORUKU ELEMENATA DIMNJAKA OD KOTLA DO EKONOMAJZERA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD A.D.

Objavljeno: 30.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REKLAMNIH POLICA I PRATEĆEG REKLAMNOG MATERIJALA

Objavljeno: 25.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 05.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU CILJANOG PREGLEDA OČIJU I VIDA ZA RADNIKE “RAFINERIJE NAFTE BROD”

Objavljeno: 25.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA ISPITNE STOLOVE ZA PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE VENTILA

Objavljeno: 24.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – DEMONTAŽA STAROG I UGRADNJA NOVOG „UPS“ UREĐAJA

Objavljeno: 24.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I MONTAŽU KONTEJNERA NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA IZ RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ČIŠĆENJA KANALIZACIJE U KRUGU RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU TRANSPORTA OPASNOG OTPADA NA RELACIJI MODRIČA-LUKAVAC

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU FOLIJE I PE VREĆA

Objavljeno: 19.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PAKETA INHIBITORA KOROZIJE I OKSIDACIJE ZA PROIZVODNJU RASHLADNIH TEČNOSTI

Objavljeno: 18.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE USLUGA, DEMONTAŽA NEISPRAVNOG KLIMA ORMARA I ISPORUKA I UGRADNJA NOVOG KLIMA ORMARA PROIZVOĐAČA HIREF, MODEL TADR 0251H SA PRATEĆOM OPREMOM, U KRUGU I ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 17.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PLOČASTOG IZMJENJIVAČA TOPLOTE ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 17.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD OD 01.06.2017. DO 15.06.2017. GODINE

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.06.2017. godine

Poslovni prostor Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Banja Luka- preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA OD 01.06.2017. DO 15.06.2017. GODINE

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.06.2017. godine

Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Majna – preuzmite dokumentаciju
Skladište Lukavica – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA OD 01.06.2017. DO 15.06.2017. GODINE

Objavljeno: 01.06.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.06.2017. godine

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju
Poslovna zgrada Bijeljina prostor – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE REVIZIJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 16.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPPORUKU DIŠNIH VENTILA DN80 SA ZAUSTAVLJAČEM PLAMENA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 16.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ZAMJENU VIZUALA I ODRŽAVANJE BILBORDA U VLASNIŠTVU RAFINERIJE ULJA MODRIČA, U MODRIČI

Objavljeno: 15.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NAJAM MOTORNIH VOZILA

Objavljeno: 15.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU AGREGAT PUMPE ZA KONDENZAT

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROJEKTOVANJE I UGRADNJU NOVE NAPOJNE PUMPE U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju
Obavještenje o produženju roka za dostavu kovertiranih ponuda

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROJEKTOVANJE, NABAVKA I UGRADNJA HLADNJAKA PARE U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.06.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE PUTNIČKIH VOZILA I NABAVKU NOVIH LJETNJIH PNEUMATIKA ZA PUTNIČKA VOZILA

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: TONERI, KETRIDŽI, FILMOVI ZA FAKS, RIBON TRAKE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD U PERIODU OD 12 MJESECI

Objavljeno: 12.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ADITIVA ZA PROIZVODNJU ULJA MAXIMA XHPD 10W-40

Objavljeno: 11.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE REPARACIJE KONTAKATA NISKONAPONSKIH KONTAKTERA

Objavljeno: 08.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE KOVERTIRANIH PONUDA PREMA JAVNOM POZIVU 2940-17

Objavljeno: 08.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ENERGETSKIH KABLOVA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 08.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA (METODOM ZATVORENIH PISANIH PONUDA)

Objavljeno: 05.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA SERVISIRANJE ŠTAMPAČA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 05.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU IZRADE IDEJNIH RJEŠENJA ZA BS DOBOJ 1 I BS DOBOJ 2 – ANEKS, IZMJENE I USVAJANJA REGULACIONOG PLANA ZA BS DOBOJ 1 I BS DOBOJ 2 – ANEKS, OD STRANE SKUPŠTINE GRADA DOBOJ ZA PROSTOR DEFINISAN U ULICI SVETOGA SAVE BB ZA BENZINSKU STANICU DOBOJ 1 I MAGISTRALNI PUT M17 ZA BS DOBOJ 2 – ANEKS

Objavljeno: 04.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA ZA BENZINSKU STANICU TREBINJE 1, IZMJENE I USVAJANJA REGULACIONOG PLANA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA TREBINJE ZA PROSTOR DEFINISAN U ULICI CVJETNI TRG BB

Objavljeno: 04.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA, IZMJENE I USVAJANJA REGULACIONOG PLANA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA BANJA LUKA ZA PROSTOR DEFINISAN ULICAMA VUKA KARADŽIĆA, MILANA RADMANA, DR MLADENA STOJANOVIĆA I KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA U BANJOJ LUCI ZA BENZINSKU STANICU NOVA VAROŠ

Objavljeno: 04.05.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KVARA NA EKONOMAJZERU KOTLA 51.2H-01 U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Preuzmite dokumentaciju