Tenderi

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU VAKUMSKOG VAĐENJA KATALIZATORA I PRAŽNJENJA ZAŠTITNIH SLOJEVA IZ REAKTORA 05 R 1A ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 24.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA NABAVKU NOVE CENTRIFUGALNE PUMPE 06-P6A – SPECIFIKACIJA 177K-17 ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 23.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU UREĐAJA ZA IZVLAČENJE CIJEVI IZ IZMJENJIVAČA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 23.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU FLEKSIBILNOG CRIJEVA Φ2“X4000mm

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU POCINKOVANE TRAKE ZA UZEMLJENJE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ZAMJENE SISTEMA ZAPTIVANJA PLIVAJUĆEG KROVA REZERVOARA T-14 I T-15 U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD PRODUŽEN

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.03.2017. godine

Poslovni prostori Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Bаnjа Lukа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA PRODUŽEN

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.03.2017. godine

Sklаdišni prostor Lukаvicа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Mаjnа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA PRODUŽEN

Objavljeno: 22.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.03.2017. godine

Poslovni prostor Bijeljinа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU VIJAKA I MATICA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 21.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU REZNOG ALATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 20.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I MONTAŽU GONDOLA ZA ULJE NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROLA AD BANJA LUKA

Objavljeno: 20.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ALATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 20.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU CIJEVI I CJEVOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD U PERIODU OD 12 MJESECI

Objavljeno: 20.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REDOVNI PREGLED I SERVISIRANJE OPREME U SERVISU ZAŠTITE NA RADU U 2017. GODINI ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 17.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REMONT ROTACIONE OPREME U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD U TEHNOLOŠKIM OBUSTAVAMA U TOKU 2017. GODINE

Objavljeno: 17.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.04.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RUČNIH REGULACIONIH VENTILA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 16.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ARTIKALA NAGRADNOG FONDA ZA NAGRADNU IGRU NA NESTRO BENZINSKIM STANICAMA

Objavljeno: 15.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU I MONTAŽU NOVIH INSTALACIJAZA HLAĐENJE I GAŠENJE REZERVOARA S-5, S-6 I B-90 ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 14.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU MATERIJALA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU METALNIH KONSTRUKCIJA ZA POTREBE “RAFINERIJE NAFTE BROD” A.D.

Objavljeno: 10.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU PROCJENJENIH GODIŠNJIH KOLIČINA HEMIKALIJA ZA PRIPREMU I OBRADU VODA ZA POTREBE „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 08.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ZAMJENU PODZEMNOG KABLA ZA DOJAVU POŽARA U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 08.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ADITIVA ZA BRENDIRANJE GORIVA

Objavljeno: 07.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju
Obavijest o produženju roka

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ZBRINJAVANJA OTPADA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 07.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ADITIVA, SIROVINA I TEČNOSTI

Objavljeno: 06.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU MATERIJALA ZA IZRADU PODOVA U PROSTORIJAMA ZA SMJEŠTAJ ELEKTROOPREME ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 06.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU I MONTAŽU NOVOG PLIVAJUĆEG KROVA MEMBRANE U REZERVOARU 61-T-28 U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 03.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MATERIJALA ZA FILTERE Z-1A/B FILTER PLATNO ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 03.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU POVRATNE MEMBRANE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 03.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU SREDNJENAPONSKOG ENERGETSKOG KABLA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 03.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 8.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju
Obavijest o promjeni roka

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR NUOVO PIGNONE 05-K01B PO (BR 1558-17 OD 3.3.2017.)

Objavljeno: 03.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU DIJELOVA ZA PUMPU ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 03.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANE PONUDA ZA NABAVKU I MONTAŽU MREŽE ZA KONZERVACIJU VODOTORNJA 3 I ZGRADE KON. RASHLADNE VODE NA SEKCIJI 13, PREMA DEFEKTAŽNOM LISTU I OPISU POSLOVA

Objavljeno: 02.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD PRODUŽEN

Objavljeno: 02.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine

Poslovni prostori Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Bаnjа Lukа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA PRODUŽEN

Objavljeno: 02.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine

Sklаdišni prostor Lukаvicа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Mаjnа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE DA JE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA PRODUŽEN

Objavljeno: 02.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine

Poslovni prostor Bijeljinа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANE PONUDA ZA SERVIS DIZEL MOTORA TIP „6BF 29, JUGOTURBINA – SULZER“ U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 01.03.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESORE 32-K01 A/B PROIZVOĐAČA CREUSOT LOIRE NA POSTROJENJU 32 ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 28.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I UGRADNJU CJEVOVODA ZA ANTIFRIZ U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 28.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGE IZRADE I MONTAŽE INSTALACIJA PPZ-A ZA HLAĐENJE REZERVOARA: K-9, K-10, K-11, K-12 I K-13 ZA USKLADIŠTENJE TNG-A SISTEMOM VODENE MAGLE U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 27.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ROBU: GORIONICI SA MJESTOM UGRADNJE NA PEĆI 06-R1 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 24.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU MATERIJALA ZA AKZ-tu CJEVOVODA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 24.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU POKLONA ZA RADNIKE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD ZA 2017. GODINU

Objavljeno: 24.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROLJEĆNU I JESENJU PREVENTIVNU SISTEMATSKU DERATIZACIJU I ZAŠTITU OBJEKATA OD GMIZAVACA U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 24.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: CIJEVI I CJEVOVODNI MATERIJAL ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 23.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VRŠENJE USLUGA MAŠINSKE OBRADE ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 22.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UREĐENJE ŠTANDA I PODRŠKU NA SAJMU AUTOMOBILA BEOGRAD 2017

Objavljeno: 22.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU UREĐAJA ZA ISPITIVANJE OTPORA IZOLACIJE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 22.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ISPORUKU PODNIH PLOČA I ČELIČNIH NOSAČA HEB SA MJESTOM UGRADNJE NA PEĆI 06-R1 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 21.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLAJNJE PONUDA ZA ISPORUKU BRZOUKAPČAJUĆE SPOJKE I CRIJEVA ZA UZORKOVANJE TNG ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 21.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ADITIVA I SIROVINA ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 21.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA USLUGU SERVISNOG ODRŽAVANJA I TEHNIČKOG PREGLEDA MALOTERETNIH LIFTOVA U LABORATORIJI RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 20.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU MATERIJALA ZA CJEVOVODE I PEĆI SLP I NLP U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 20.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJIH TARIFA ZA PREVOZ ADITIVA MTBE-a (METIL TERT-BUTIL ETAR) I NAFTNIH DERIVATA

Objavljeno: 17.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: ISPORUKA VIJČANE ROBE ZA PERIOD OD 12 MJESECI ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 17.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU OBAVEZENOG REDOVNOG SERVISNOG PREGLEDA SISTEMA ZA OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BRD

Objavljeno: 17.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJE NAFTE BROD PUTEM JAVNE PONUDE

Objavljeno: 17.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Poslovni prostori Brod – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Bаnjа Lukа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA AD MODRIČA PUTEM JAVNE PONUDE

Objavljeno: 17.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Sklаdišni prostor Lukаvicа – preuzmite dokumentаciju
Hotel Mаjnа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor-hаlа Modričа – preuzmite dokumentаciju

REMAX DIREKT BANJA LUKA (ORGANIZATOR PRODAJE) OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA PUTEM JAVNE PONUDE

Objavljeno: 17.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Poslovni prostor Bijeljinа – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju
Poslovni prostor Pаle prizemlje – preuzmite dokumentаciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU METALNIH KONTEJNERA ZA KOMUNALNI OTPAD ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE AD BROD

Objavljeno: 16.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIH TARIFA ZA PREVOZ EURO DIZELA (ED) I BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA (BMB)

Objavljeno: 16.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEŠTANJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU KOVERTIRANIH PONUDA – JAVNI POZIV 749-17 OD 01.02.

Objavljeno: 16.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJIH TARIFA ZA PREVOZ LOŽ ULJA TEŠKOG – MAZUTA

Objavljeno: 16.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA VRŠENJE USLUGA DIGITALNOG MARKETINGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Objavljeno: 16.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU CJEVOVODNIH MATERIJALA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE AD BROD

Objavljeno: 16.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU: LICENCA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT – OBNOVA 2 GODINE, ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 15.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ADITIVA, SIROVINA I TEČNOSTI ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 15.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE TARIFE ZA PREVOZ BAZNOG ULJNOG ŠTOKA (BUS-a)

Objavljeno: 15.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU DIJELOVA ZA KOMPRESOR 05-K01A NUOVO PIGNONE 104K-17

Objavljeno: 15.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE USLUGA SANACIJE POVRŠINE IZMEĐU PUTA “C”-”D”-”10”-”13” U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 15.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.03.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE TARIFE ZA PREVOZ ADITIVA MTBE-a (METIL TERT-BUTIL ETAR) NA RELACIJI ELEMIR-BROD

Objavljeno: 15.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU DIJELOVA ZA KOMPRESOR 05 K01B NUOVO PIGNONE-99K-17

Objavljeno: 14.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE TARIFE ZA PREVOZ ADITIVA MTBE-a (METIL TERT-BUTIL ETAR) NA RELACIJI ŠEVARLIJE-BROD

Objavljeno: 14.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: RAČUNARI, SKENERI, PRINTERI, TELEFONI ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 14.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJIH TARIFA ZA PREVOZ EURO DIZEL-a I INDUSTRIJSKOG ULJA FLUID IZOLANTA

Objavljeno: 14.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU SERVISIRANJA ŠTAMPAČA DOMINO I TOSHIBA U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 10.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU SPIROMETALNIH I RINKA BRITVI U 2017. GODINI ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 10.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU RADARSKOG MJERAČA NIVOA PROIZVOĐAČA ENDERSS+HAUSER ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 10.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REMONTNE RADOVE NA KOTLOVIMA SEKCIJE 50 U RAFINERIJI NAFTE BROD

Objavljeno: 10.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZMJENI CJEVOVODA PITKE VODE U RAFINERIJI NAFTE BROD

Objavljeno: 10.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOGODIŠNJE ISPITIVANJE, REVIZIJU I REMONT NISKONAPONSKOG ELEKTRO POSTROJENJE (NLP, SLP I EPE) U 2017. GODINI U RAFINERIJI NAFTE BROD

Objavljeno: 10.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU KARTONSKE AMBALAŽE I SAMOLJEPLJIVE TRAKE

Objavljeno: 10.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 21.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKUP REKLAMNIH POVRŠINA ZA VANJSKO OGLAŠAVANJE

Objavljeno: 08.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU REZERVNOG DIJELA ZA LABORATORIJSKI APARAT ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 08.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESORE 05-K1A, 05-K1B, 05-K2, 32-K01A, 32-K01B, 35-K01A, 35-K01B – 75K-17 ZA POTRBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 08.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA APARAT ICP OES (OPTIMA 8000) I TERMOSTAT (POLY SCIENCE) ZA POTREBE ISPITNE LABORATORIJE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 08.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR OSIGURAVAJUĆE KUĆE ZA USLUGE REGISTRACIJE I OSIGURANJA VOZILA RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 07.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REMONTNE RADOVE NA PEĆI 06 R-1 SEKCIJE 06 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 07.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE REMONTNIH RADOVA NA APARATIMA POD PRITISKOM, KOLONAMA, REAKTORIMA, POSUDAMA, KUGLAMA POSTROJENJA 04-66 PREMA DEFEKTAŽNOM LISTU LOT 4 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 07.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ZAPTIVAČA ZA IZMJENJIVAČE U 2017. GODINI – SPECIFIKACIJA BROJ 49T-17 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 07.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZAISPORUKU DIMETIL – DISULFIDA (DMDS) ZA SULFIDIRANJE KATALIZATORA NA SKCIJI 05 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 07.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDE ZA VRŠENJE USLUGE REMONTA ODVAJAČA KONDENZATA U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 07.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU RUČNIH RADIO STANICA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 06.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA – JAVNI POZIV BROJ 415-17

Objavljeno: 06.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE VOZILA UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU BOJA ZA METAL I BETON ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU DIJELOVA ZA KOMPRESOR 04-K1 NUOVO PIGNONE ZA POTRBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU LEŽAJEVA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD PO SPECIFIKACIJI BROJ 61T-17

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA IZBOR SERVISNE KUĆE ZA REDOVAN I VANREDAN SERVIS, ODRŽAVANJE, POPRAVAK I KALIBRACIJU LABORATORIJSKE OPREME U 2017. GODINI ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE REMONTNIH RADOVA NA APARATIMA POD PRITISKOM-IZMJENJIVAČIMA POSTROJENJA 04;05;06 I 31 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 14.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU, REMONTNI RADOVI NA APARATIMA POD PRITISKOM, KOLONE, REAKTORI, POSUDA I ZRAČNI HLADNJACI U POSTROJENJIMA 36, 37, 38, 39 I 56 U TOKU PLANSKOG REMONTA 2017. GODINE U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

IZVOĐENJE REMONTNIH RADOVA NA APARATIMA POD PRITISKOM-IZMJENJIVAČIMA I SUŠAČIMA POSTROJENJA 10;13;17;50;60;68 I 69 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE REMONTNIH RADOVA NA PEĆIMA SEKCIJE 04 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU FUNKCIONALNIH TEČNOSTI ZA ŠTAMPAČE DOMINO U RAFINERIJI ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR DOBAVLJAČA ZA USLUGU TEHNIČKE, PROGRAMSKE PODRŠKE I SAVJETOVANJA U RADU SA APLIKACIJOM 1S DMS ZA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 03.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI DIJELOVA LINIJA BLOW DOWN-A U TOKU REMONTA U 2017. GODINI U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 02.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KVARA NA EKONOMAJZERU KOTLA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

Objavljeno: 02.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 08.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU, REMONTNI RADOVI NA APARATIMA POD PRITISKOM, KOLONE, POSUDA I IZMJENJIVAČI U POSTROJENJU 04-B U TOKU PLANSKOG REMONTA 2017. GODINE U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 02.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD ZA PERIOD OD 12 MJESECI

Objavljeno: 02.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBE: CIJEVI, CJEVOVODNE ARMATURE I MATERIJALA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 02.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR AGENCIJE ZA USLUGU PROVJERE I ANALIZE RADA NA MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 01.02.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

“REMAX DIREKT” БАЊА ЛУКА (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЛИЦИТАЦИЈУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ НА ПРАВО ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА О КУПО-ПРОДАЈИ СА “РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД” АД (ПРОДАВАЦ) ЗА ПРОДАЈУ ОБЈЕКАТА НЕКРЕТНИНА

Ažurirano: 31.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.02.2017. godine

Пословни простори Брод – преузмите документацију
Пословни простор Бања Лука – преузмите документацију

“REMAX DIREKT” БАЊА ЛУКА (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПОТПИСИВАЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА “РАФИНЕРИЈОМ УЉА МОДРИЧА” АД МОДРИЧА (ПРОДАВАЦ) О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Ažurirano: 31.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.02.2017. godine

Складишни простор Лукавица – преузмите документацију
Хотел Мајна – преузмите документацију
Гарни хотел Руски Дом Јарина – преузмите документацију
Пословни простор-хала Модрича – преузмите документацију
Пословни простор Подгорица – преузмите документацију

“REMAX DIREKT” БАЊА ЛУКА (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПОТПИСИВАЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА “НЕСТРО ПЕТРОЛ” АД (ПРОДАВАЦ) О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Ažurirano: 31.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.02.2017. godine

Пословни простор Бијељина – преузмите документацију
Пословни простор Пале други спрат – преузмите документацију
Пословни простор Пале приземље – преузмите документацију
Управна зграда Требиње – преузмите документацију
Снек бар Требиње- преузмите документацију

JAVNI POZIV ZA DOTAVLJANJE PONUDA ZA SPROVOĐENJE PROCEJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I IZRADA STUDIJE O UTICAJU NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA POSTROJENJA ZA HEMIJSKI TRETMAN OPASNOG OTPADA, SANACIJA GUDRONSKE LAGUNE I NJENE PRIPREME ZA ODLAGANJE SOLIDIFIKATA NA LOKACIJI U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD U SKLADU SA TEHNIČKIM ZADATKOM BROJ 25/16

Objavljeno: 31.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 22.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 793K, 794K, 795K-16 – JAVNI POZIV BROJ 205-17 (BROJ: 716-17 OD 31.01.2017.)

Objavljeno: 31.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU, TERMOIZOLATERSKI RADOVI U POSTROJENJIMA NOVE I STARE LINIJE PRERADE U TOKU KAPITALNOG REMONTA 2017. GODINE U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 31.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PLASTIČNIH KODIRANIH PLOMBI SA INTEGRISANOM ŽICOM ZA RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 31.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR OSIGURAVAJUĆE KUĆE ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH U RAFINERIJI NAFTE BROD AD I RAFINERIJI ULJA MODRIČA AD OD NESREĆNOG SLUČAJA

Objavljeno: 31.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU LABORATORIJSKIH APARATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 30.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU TRANSMITERA PRITISKA PROIZVOĐAČA FOXBORO ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 27.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU INFORMATIČKE OPREME ZA RAFINERIJU ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 27.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU, UGRADNJU I PUŠTANJE U RAD 4 (ČETIRI) VAGE NA TRANSPORTNIM TRAKAMA ZA VAGANJE PAKETA SA UPAKOVANOM ROBOM ZA RAFINERIJU ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 27.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU INOX SITA ZA RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 27.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU HERMETO SPOJNICA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 25.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU REDOVNOG I ŠESTOMJESEČNOG SERVISNOG PREGLEDA STACIONARNIH SISTEMA I PRENOSNIH UREĐAJA PROIZVOĐAČA DÄGER ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD I RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 25.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA VRŠENJE USLUGE REMONTA (DEFEKTAŽA, SANACIJA, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE) ODVAJAČA KONDENZATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD ZA PERIOD OD 12 MJESECI

Objavljeno: 24.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV JE PRIKUPLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA DEMONTAŽI POSTOJEĆIH ELEKTRO KABLOVA I POLAGANJE I SPAJANJE NOVIH ELEKTRO KABLOVA NA SEKCIJAMA 36, 37, 38 I 39 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 24.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU LOKALNIH TERMOMETARA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 24.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR DOBAVLJAČA ZA ISPORUKU I UGRADNJU OPT SAMOUSLUŽNOG APARATA NA BENZINSKU STANICU U VLASNIŠTVU NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 24.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU SNOPOVA IZMJENJIVAČA TOPLOTE 32-E02A, 35-E04A, 36-E01, 39-E01 PO SPECIFIKACIJAMA 796K, 797K, 798K, 799K-16 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 23.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA DEMONTAŽI POSTOJEĆEG 6 KV KABLA PRESJEKA 150 mm2 I POLAGANJE I SPAJANJE NOVOG 6 KV KABLA U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 20.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ADITIVA ZA PROIZVODNJU ULJA MAXIMA E9

Objavljeno: 20.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VRŠENJE USLUGA MJERENJA SASTAVA DIMNIH GASOVA, KVALITETA VAZDUHA I NIVOA BUKE, ISPITIVANJE KVALITETA ZEMLJIŠTA, I ANALIZE OTPADNIH I PODZEMNIH VODA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD I RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD U 2017. GODINI

Objavljeno: 20.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU EURO I CP3 (CP9) PALETA

Objavljeno: 19.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDE 766T-16

Objavljeno: 19.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MEHANIČKE ZAPTIVAČE ANOD – 24K-17

Objavljeno: 19.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA REMONT ROTACIONE OPREME U VRIJEME TEHNOLOŠKIH OBUSTAVA POSTROJENJA U TOKU 2017. GODINE, U RAFINERIJI NAFTE BROD AD, U SKLADU S SPISKOM ROTACIONE OPREME (LOT 2, PUMPE, VENTILATORI, MJEŠAČI)

Objavljeno: 19.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PROVJERU EX ZAŠTITE I IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA ELEKTROMOTORE U EX IZVEDBI, NA SEKCIJAMA 31, 32, 34, 37, 36 I 04 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 19.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA REMONT ROTACIONE OPREME U VRIJEME TEHNOLOŠKIH OBUSTAVA POSTROJENJA U TOKU 2017. GODINE, U RAFINERIJI NAFTE BROD AD, U SKLADU S SPISKOM ROTACIONE OPREME (LOT 1, KOMPRESORI, TURBINE)

Objavljeno: 19.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU DIZEL VILJUŠKARA I HIDRAULIČNIH KLIJEŠTA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 18.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE CJEVOVODA BAKLJE I STUBA BAKLJE U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD U TOKU 2017. GODINE

Objavljeno: 18.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA GENERALNI REMONT VIŠESTEPENE CENTRIFUGALNE PUMPE 50-P04 A (315KW) U ENRGANI 2 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 18.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU SANACIJE ŠAMOTA U PEĆI 04-F2 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 18.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU LABORATORIJSKIH APARATA U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 16.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SNOPOVE IZMJENJIVAČA TOPLOTE U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 16.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 01.02.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU VATROSTALNOG MATERIJALA ZA POTREBE SANACIJE PEĆI U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 16.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

“REMAX DIREKT” БАЊА ЛУКА (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЛИЦИТАЦИЈУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ НА ПРАВО ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА О КУПО-ПРОДАЈИ СА “РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД” АД (ПРОДАВАЦ) ЗА ПРОДАЈУ ОБЈЕКАТА НЕКРЕТНИНА

Objavljeno: 13.01.2017. godine

Пословни простори Брод – преузмите документацију
Пословни простор Бања Лука – преузмите документацију

“REMAX DIREKT” БАЊА ЛУКА (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПОТПИСИВАЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА “РАФИНЕРИЈОМ УЉА МОДРИЧА” АД МОДРИЧА (ПРОДАВАЦ) О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Objavljeno: 13.01.2017. godine

Складишни простор Лукавица – преузмите документацију
Хотел Мајна – преузмите документацију
Гарни хотел Руски Дом Јарина – преузмите документацију
Пословни простор-хала Модрича – преузмите документацију
Пословни простор Подгорица – преузмите документацију

“REMAX DIREKT” БАЊА ЛУКА (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПОТПИСИВАЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА “НЕСТРО ПЕТРОЛ” АД (ПРОДАВАЦ) О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Objavljeno: 13.01.2017. godine

Пословни простор Бијељина – преузмите документацију
Пословни простор Пале други спрат – преузмите документацију
Пословни простор Пале приземље – преузмите документацију
Управна зграда Требиње – преузмите документацију
Снек бар Требиње- преузмите документацију

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA, CIJEVNIH MOSTOVA, POSUDA, OPREME, REZERVOARA, OPLATE PEĆI I CIJEVI U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 13.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE REMONTNIH RADOVA NA KOLONI 31 C 06 I 31 C 07 PREMA DEFEKTAŽNOM LISTU U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 13.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I UGRADNJU UREĐAJA ZA BRZI START VATROGASNIH VOZILA RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 12.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA DODATNO ISPITIVANJE APARATA POD PRITISKOM U 2017. GODINI U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 11.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU KOVERTIRANE PONUDE 58-17 – IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA RADOVE KONZERVACIJE BENZINSKIH STANICA BUKVIK I ORMANICA

Objavljeno: 05.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANE PONUDA ZA BAŽDARENJE-VERIFIKACIJU TRI KOLSKE VAGE U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 04.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANE PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI TEMELJA REZERVOARA B-94 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 03.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE USLUGE, DEMONTAŽA I MONTAŽU SIGURNOSNIH VENTILA U REMONTU PO IP 2017. GODINE U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 03.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU JEDNOGODIŠNJEG ISPITIVANJA, REVIZIJU I REMONT UOČENIH NEDOSTATAKA VISOKONAPONSKOG ELEKTRO POSTROJENJA NLP, SLP I EPE U TOKU 2017. GODINE U GODINE U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 03.01.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANE PONUDA ZA IZRADU STRUČNOG MIŠLJENJA I URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA HEMIJSKI TRETMAN OPASNOG OTPADA, SANACIJU GUDRONSKE LAGUNE I NJENE PRIPREME ZA OSLAGANJE SOLIGIFIKATA NA LOKACIJU U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD BROD U SKLADU SA TEHNIČKIM ZADATKOM BR.20/16

Objavljeno: 30.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA (SERVISIRANJA) APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA ZA 2017. GODINU

Objavljeno: 30.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU DIJELOVA ZA WORTHINGTON PUMPU 05-P1 NA POSTROJENJU 05

Objavljeno: 29.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA PLANSKO-PREVENTIVNOG REMONTA PLANIRANOG INVESTICIONIM PLANOM ZA 2017. GODINU NA PEĆIMA POSTROJENJA 42

Objavljeno: 28.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VRŠENJE USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA MOSNIH DIZALICA U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 27.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGU IZVOĐENJA REMONTNIH RADOVA NA POSTROJENJU 42 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 27.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE USLUGE, DEMONTAŽA I MONTAŽA 112 KOMADA SIGURNOSNIH VENTILA U REMONTU PO IP 2017. GOD. NA POSTROJENJU PRERADE I OTPREME BITUMENA 42/61 U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD, PREMA OPISU RADOVA IZ DEFEKTAŽNOG LISTA

Objavljeno: 26.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA RADOVE KONZERVACIJE BENZINSKIH STANICA BUKVIK I ORMANICA

Objavljeno: 23.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGU ODRŽAVANJA ROTACIONE OPREME U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD ZA 2017. GODINU

Objavljeno: 21.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.12.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MREŠNOG SVIČA ENTERASYS ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 16.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.12.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NOSAČE CIJEVI I OSIGURAČE NOSAČA CIJEVI SA MJESTOM UGRADNJE NA PEĆI 04-F2 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 15.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 05.01.2017. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU KONCENTRATA ZA PROIZVODNJU TEČNOSTI ZA PRANJE VJETROBRANSKOG STAKLA U ZIMSKIM USLOVIMA

Objavljeno: 15.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 29.12.2016. godine

Preuzmite dokumentaciju

ЗАРУБЕЖЊЕФТ АД (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА РАФИНЕРИЈОМ УЉА МОДРИЧА АД (ПРОДАВЦЕМ) ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Objavljeno: 14.12.2016. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ADITIVA I SIROVINA

Objavljeno: 12.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.12.2016. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU 3 (TRI) TERMOSTATA/KUPATILA ZA ODREĐIVANJE KINEMATSKE VISKOZNOSTI NA 40C, 60C I 100C ZA POTREBE ISPITNE LABORATORIJE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA

Objavljeno: 08.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.12.2016. godine

Preuzmite dokumentaciju

ЗАРУБЕЖЊЕФТ АД (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА НЕСТРО ПЕТРОЛ АД (ПРОДАВЦЕМ) ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Objavljeno: 06.12.2016. godine

Preuzmite dokumentaciju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PREGLED I ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA RAD I ZAŠTITNE OPREME U RAFINERIJI NAFTE BROD AD BROD

Objavljeno: 05.12.2016. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 15.12.2016. godine

Preuzmite dokumentaciju

ЗАРУБЕЖЊЕФТ АД (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА РАФИНЕРИЈОМ НАФТЕ БРОД АД (ПРОДАВЦЕМ) ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Objavljeno: 01.12.2016. godine

Preuzmite dokumentaciju

ЗАРУБЕЖЊЕФТ АД (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА НЕСТРО ПЕТРОЛ АД (ПРОДАВЦЕМ) ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Objavljeno: 01.12.2016. godine

Preuzmite dokumentaciju

ЗАРУБЕЖЊЕФТ АД (ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЈЕ) ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА РАФИНЕРИЈОМ УЉА МОДРИЧА АД (ПРОДАВЦЕМ) ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Objavljeno: 01.12.2016. godine

Preuzmite dokumentaciju