Osnovni podaci

Puni naziv: “OPTIMA Grupa” – Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet Banja Luka

Skraćeni naziv: “OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka

Sjedište: Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII, br. 37a.

Osnivač Društva: AD “NeftegazInKor” – Akcionarsko Društvo “Neftegazovaja Innovacionnaja Korporacija”

Datum osnivanja: 11.02.2008. godine (Dan sudske registracije)

 

Uprava Društva

Skupština društva: Ruska kompanija „NeftegazInKor“ koja je osnivač Društva.

Direktor: Andrej Getinger

Reviziona komisija: 3 člana

 

Zamjenici Direktora:

Damjanović Novak, komercijalni direktor

Rikun Nikolaj, direktor za bezbjednost

Demidov Ruslan, direktor za pravna i organizaciona pitanja

Enukaeva Alfia, direktor za personal

 

 

Poslovne informacije i dokumentacija:

JIB: 4402785320005

PIB: 402785320005

Matični broj: 11033156

Registarski broj: 1-16709-00 (Registarski sud Banja Luka)

 

Poslovna banka / Sberbank: 5672411100026132

Poslovna banka / UniCredit: 5515001130786737

Poslovna banka / Raiffeisen bank:1610450043770026

 

Preuzmite Uvjerenje o upisu u Jedinstveni obveznika indirektnih poreza u PDF formatu

Preuzmite potvrdu o registraciji poreskog obveznika u PDF formatu