Tenderi

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ELEKTRIČNIH GRIJAČA I AKSIJALNOG VENTILATORA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 20.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OBAVEZAN REDOVNI ŠESTOMJESEČNI SERVISNI PREGLED SISTEMA ZA OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA U RAFINERIJI NAFTE BROD

Objavljeno: 20.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.10.2017. godine

Preuzmite dokument

PREVOZ RADNIKA „RAFINERIJA NAFTE BROD“ A.D. U GRADSKOM I PRIGRADSKOM PODRUČJU OPŠTINA BROD I DERVENTA, PREMA USAGLAŠENIM RELACIJAMA I REDOVIMA VOŽNJE, NA PERIOD TRAJANJA OD 12 MJESECI, (OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.), PREMA TEHNIČKOM ZADATKU BR. 2/17

Objavljeno: 20.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 07.11.2017. godine

Preuzmite dokument

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH, ZIDARSKIH, STAKLOREZAČKIH, GIPSARSKIH, VODOINSALATERSKIH, STOLARSKIH, MOLERSKO FARBARSKIH I PODOPOLAGAČKIH RADOVA U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 19.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.10.2017. godine

Preuzmite dokument

PONOVLJEN JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PROCJENJENIH GODIŠNJIH KOLIČINA TEHNIČKIH GASOVA ZA POTREBE RAFINERIJA NAFTE BROD AD I RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 19.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PROCJENJENIH GODIŠNJIH KOLIČINA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE, PRANJE I LIČNU HIGIJENU ZA 2018. GODINU ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 19.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV (TENDER) ZA NABAVKU GUMA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 19.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE USLUGE SERVISIRANJA KLIMA UREĐAJA NA BENZINSKIM STANICAMA U VLASNIŠTVU NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 19.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.11.2017. godine

Preuzmite dokument

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRANJE PROCESNE OPREME, CJEVOVODNIH INSTALACIJA, APARATA POD PRITISKOM, IZMJENJIVAČA, POSUDA, KOLONA I REAKTORA ZA POTREBE SLUŽBE PREVENTIVE I KONTROLE, NA PERIOD TRAJANJA OD 12 (DVANAEST) MJESECI (01.01.2018. – 31.12.2018.) U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD, PREMA TEHNIČKOM ZADATKU

Objavljeno: 19.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.11.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA BAŽDARENJE 12 NADZEMNIH REZERVOARA U RAFINERIJI NAFTE BROD

Objavljeno: 19.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 06.11.2017. godine

Preuzmite dokument

AO ZARUBEŽNJEFT OBJAVLJUJE OTVORENI TENDER ZA PRAVO SKLAPANJA UGOVORA SA OPTIMA GRUPA DOO ZA NABAVKU POLIETILENSKE AMBALAŽE

Objavljeno: 18.10.2017. godine

Preuzmite dokument

AO ZARUBEŽNJEFT OBJAVLJUJE OTVORENI TENDER ZA PRAVO SKLAPANJA UGOVORA SA OPTIMA GRUPA DOO ZA NABAVKU SAMOLJEPLJIVIH ETIKETA

Objavljeno: 18.10.2017. godine

Preuzmite dokument

AD ZARUBEŽNJEFT OBJAVLJUJE OTVORENI TENDER ZA PRAVO SKLAPANJA UGOVORA SA OPTIMA GRUPA DOO ZA NABAVKU METALNIH BAČVI

Objavljeno: 12.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ADITIVA ZA PROIZVODNJU MOTORNIH ULJA MAXIMA EURO, HD S3 I OPTIMA 505 01

Objavljeno: 18.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA ISPORUKU APLIKATIVNOG SOFTVERA ZA PODEŠAVANJE OPREME PROIZVOĐAČA EMERSON ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 18.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.10.2017. godine

Preuzmite dokument

PONOVLJEN JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU, UGRADNJU I PUŠTANJE U RAD FORMATNIH DIJELOVA ZA PUNJENJE I ZATVARANJE BOCA-KANISTERA NA LINIJAMA ZA PUNJENJE I PAKOVANJE U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ A.D.

Objavljeno: 17.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REKLAMNIH POLICA CLASSICS ZA MOTORNA ULJA

Objavljeno: 16.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU IZNAJMLJIVANJA I ČIŠĆENJA 12 POKRETNIH EKO FRESH WC KABINA, UNUTAR KRUGA RAFINERIJE NAFTE BROD AD NA PERIOD TRAJANJA OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Objavljeno: 16.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 31.10.2017. godine

Preuzmite dokument

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA DEMONTAŽU JEDNOPLAŠNIH, ISPORUKU I UGRADNJU DVOPLAŠNIH REZERVOARA NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 13.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 30.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ADITIVA ZA PROIZVODNJU MOTORNOG ULJA MAXIMA TURBO SAE 15W-40

Objavljeno: 13.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU BOJE ZA OZNAČAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA

Objavljeno: 13.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA BAŽDARENJE-VERIFIKACIJA TRI KOLSKE VAGE ( CROTTI SPECIJAL-2 KOMADA I PHILIPS-1 KOMAD ) NOSIVOSTI 50 TONA ZA OTPREMU KOMERCIJALNIH PROIZVODA IZ RAFINERIJE NAFTE BROD ad SA IZDAVANJEM SERTIFIKATA ODNOSNO UVJERENJA O IZVRŠENOJ VERIFIKACIJI VAGA ( JEDNOM GODIŠNJE ) SA ROKOM VAŽENJA OD 1 GODINE I KONTROLA RADA I ODRŽAVANJE PREDMETNIH VAGA SA DOSTAVLJANJEM IZVJEŠTAJA O ISPRAVNOSTI VAGA, KOJA SE IZVODI PO POZIVU NARUČIOCA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD ad U TOKU 2018. GODINE ODNOSNO OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE, KAO I ISPORUKU I UGRADNJU MJERNIH ĆELIJA I KARTICAAD

Objavljeno: 12.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU DEPRESANTA TAČKE TEČENJA ZA IZOLACIONA (TRAFO) ULJA

Objavljeno: 12.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA ISPORUKU VATROSTALNOG IZOLACIONOG BETONA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 12.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SLUŽBE ODRŽAVANJA RAFINERIJE NAFTE BROD U 2018. GODINI

Objavljeno: 11.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.10.2017. godine

Preuzmite dokument

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA BROJ 7872-17

Objavljeno:11.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU REFERENTNOG GORIVA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 11.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ADITIVA I SIROVINA

Objavljeno: 11.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG POSREDOVANJA (ŠPEDITERSKE USLUGE)

Objavljeno: 11.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.10.2017. godine

Preuzmite dokument

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA BROJ 7863-17

Objavljeno:11.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE SKELARSKIH RADOVA U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD, PREMA OPISU RADOVA SA JEDINICOM MJERE, KOJI ČINI SASTAVNI DIO OVOG JAVNOG POZIVA U PERIODU OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE I IZNAJMLJIVANJE RAMSKE I CIJEVNE GRAĐEVINSKE SKELE SA PODOVIMA, MONTAŽA I DEMONTAŽA SA DOVOZOM I ODVOZOM, MONTAŽA I DEMONTAŽA SKELE U SLUČAJU POTREBE PREMJEŠTANJA U KRUGU RAFINERIJE ULJA MODRIČA I IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE, U PERIODU OD 12 (DVANAEST) MJESECI, ( U TOKU 2018 GODINE) PREMA OPISU RADOVA IZ TEHNIČKOG ZADATKA OD 09.10.2017. GODINE

Objavljeno: 11.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSATAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU, POPRAVKE, ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU OPREME I FREONSKIH SISTEMA I UREĐAJA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM, ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD, PREMA TEHNIČKOM ZADATKU OD 25.09.2017. GODINE U TOKU 12 MJESECI ( 01.01.2018. – 31.12.2018. ) I ZA USLUGU UGRADNJE I SERVISIRANJA KLIMA UREĐAJA, ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA U TOKU 12 MJESECI ( 01.01.2018. – 31.12.2018. ).

Objavljeno: 10.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU NOVE VERTIKALNE CENTRIFUGALNE PUMPE

Objavljeno: 09.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ŠTAMPANIH ARTIKALA I USLUGA FIRMOPISA

Objavljeno: 09.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VULKANIZERSKE USLUGE ZA VOZILA RAFINERIJE NAFTE BROD U 2018. GODINI

Objavljeno: 09.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU GODIŠNJIH KOLIČINA REAGENATA ZA TRETMAN KOTLOVSKE, DEKARBONIZIRANE I IZBISTRENE VODE U RAFINERIJI NAFTE BROD AD ZA 2018. GODINU

Objavljeno: 09.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGE SERVISIRANJA I REMONTA UPS SISTEMA I PUNJAČA (ISPRAVLJAČA) SA BATERIJSKIM RAZVODOM U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 06.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGU JEDNOGODIŠNJEG ISPITIVANJA, REVIZIJA I REMONT UOČENIH NEDOSTATAKA NISKONAPONSKOG ELEKTRO POSTROJENJA NLP, SLP I EPE U TOKU 2018. GODINE, U SKLADU SA PRILOGOM BROJ 1 (SPISAK 0,4 KV OPREME) I PRILOGOM BROJ 2 (SPISAK RADOVA)

Objavljeno: 06.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 24.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGE SERVISIRANJA I REMONTA NISKONAPONSKIH FREKVENTNIH REGULATORA U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 06.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJOM SE OBEZBJEĐUJU USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA U SLUČAJU DOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE ILI ADAPTACIJE POSTOJEĆIH OBJEKATA, OPREME I INSTALACIJA ILI U SLUČAJU PROMJENE NJIHOVE NAMJENE PO OBLASTIMA, MAŠINSTVO, ELEKTROTEHNIKA, GRAĐEVINA, INSTRUMENTACIJA I TEHNOLOGIJA, ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 06.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 26.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA JEDNOGODIŠNJE ODRŽAVANJE KOMPLETNE ELEKTRO OPREME, ELEKTRO INSTALACIJA I UGRADNJA NOVE OPREME I UREĐAJA U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD, PREMA TEHNIČKOM ZADATKU IZ PRILOGA OVOG JAVNOG POZIVA, NA PERIOD TRAJANJA OD 12 MJESECI

Objavljeno: 06.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGU RUKOVANJA SISTEMOM GRIJANJA TOPLOTNIM PODSTANICAMA U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 06.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGU REDOVNOG I VANREDNOG SERVISIRANJA KOMPRESORA I SUŠAČA VAZDUHA INGERSOLL RAND I ISPORUKE ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA U 2018. GODINI U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 06.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU EKSPANZIONE POSUDE I CIRKULACIONIH PUMPI

Objavljeno: 06.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV IZBOR PONUĐAČA ZA USLUGE IN HOUSE OBUKE SREDNJEG NIVOA MENADŽMENTA NESTRO GRUPACIJE

Objavljeno: 06.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 19.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE DVIJE STANICE ZA MONITORNIG EMISIJE ŠTETNIH MATERIJA (CEMS – CONTINUOUS EMISSION MONITORING SYSTEM) NA DIMNJACIMA 50 BKZ A/B I 31D01 U RAFINERIJI NAFTE BROD AD U TOKU 2018. GODINE

Objavljeno: 04.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SISTEMA POPRATNOG ELEKTRO GRIJANJA MAGISTRALNIH CJEVOVODA U RAFINERIJI NAFTE BROD AD

Objavljeno: 04.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR OSIGURAVAJUĆE KUĆE ZA OSIGURANJE DVOSOBNOG STANA U VLASNIŠTVU RAFINERIJE NAFTE BROD AD NA LOKCACIJI BEOGRAD OD RIZIKA PROVALE, KRAĐE, OŠTEĆENJA STVARI

Objavljeno: 04.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGU REDOVNOG I VANREDNOG ODRŽAVANJA OPREME I ISPORUKU ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PROIZVOĐAČA ’’ATLAS COPCO“

Objavljeno: 04.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU OBAVLJANJA POSLOVA SISTEM ADMINISTRATORA PROCESNIH RAČUNARA SISTEMA I RAČUNARSKE PLC MREŽE

Objavljeno: 04.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017. godine

Preuzmite dokument

ODRŽAVANJE I SERVIS BIROTEHNIČKE OPREME ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD U 2018. GODINI

Objavljeno: 03.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU PREVENTIVNOG SISTEMATSKOG PREGLEDA RADNIKA OPTIMA GRUPA DOO BANJA LUKA

Objavljeno: 03.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 12.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGU ODRŽAVANJA ROTACIONE OPREME U RAFINERIJI NAFTE BROD U 2018. GODINI

Objavljeno: 03.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA I ASFALTERSKI RADOVI U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 03.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU POPRAVKE, ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU OPREME I FREONSKIH SISTEMA I UREĐAJA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM, ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 03.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE FIKSNE MJERNE STANICE ZA MONITORNIG KVALITETA VAZDUHA (AQMS – AIR QUALITY MONITORING SYSTEM) U RAFINERIJI NAFTE BROD AD U TOKU 2018. GODINE

Objavljeno: 03.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 20.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGU SERVISIRANJA,REMONTA I REATESTACIJE NISKONAPONSKIH I VISOKONAPONSKIH ELEKTROMOTORA I ELEKTROMOTORNIH MULJNIH (POTAPAJUĆIH) PUMPI, RAFINERIJE NAFTE BROD AD (GODIŠNJI UGOVOR)

Objavljeno: 02.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA USLUGU PRANJA PROCESNE OPREME, CJEVOVODNIH INSTALACIJA, APARATA POD PRITISKOM, IZMJENJIVAČA, POSUDA, KOLONA I REAKTORA ZA POTREBE SLUŽBE PREVENTIVE I KONTROLE, NA PERIOD TRAJANJA OD 12 MJESECI U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 02.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.10.2017. godine

Preuzmite dokument

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU RADNIH STANICA – RAČUNARSKE OPREME ZA POTREBE NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 02.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.10.2017. godine

Preuzmite dokument

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 7531-17

Objavljeno: 02.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU VIJČANE ROBE ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD ZA PERIOD OD 12 MJESECI

Objavljeno: 02.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU PERIODIČNOG PREGLEDA I ODRŽAVANJA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA U RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD ZA PERIOD OD 12 MJESECI

Objavljeno: 02.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU LEŽAJEVA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD I RAFINERIJE ULJA MODRIČA AD U 2018. GODINI

Objavljeno: 02.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 23.10.2017. godine

Preuzmite dokument

ZARUBEŽNJEFT AD RASPISUJE OTVORENI TENDER ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA SA RAFINERIJOM ULJA MODRIČA ZA REKONSTRUKCIJU TRI LINIJE ZA PUNJENJE I PAKOVANJE MOTORNIH I INDUSTRIJSKIH ULJA I ANTIFRIZA, MONTAŽA OPREME, PUŠTANJE U PROBNU PROIZVODNJU I OBUKU RADNIKA

Objavljeno: 02.10.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE ŠAMOTERSKIH RADOVA U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD S ROKOM VAŽENJA OD 12 MJESECI

Objavljeno: 29.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PREVOZ RADNIKA RAFINERIJA NAFTE BROD AD U GRADSKOM I PRIGRADSKOM PODRUČJU OPŠTINA BROD I DERVENTA, PREMA USAGLAŠENIM RELACIJAMA I REDOVIMA VOŽNJE, NA PERIOD TRAJANJA OD 12 MJESECI

Objavljeno: 29.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 18.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKLJUČIVANJE GODIŠNJEG UGOVORA ZA ISPORUKU SPIROMETALNIH I RINGA BRTVI I TESNIT PLOČA

Objavljeno: 29.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA ZAKLJUČENJE GODIŠNJEG UGOVORA ZA NABAVKU ZAPTIVAČA ZA IZMJENJIVAČE U 2018. GODINI

Objavljeno: 29.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA, CIJEVNIH MOSTOVA, POSUDA, OPREME, REZERVOARA, OPLATE PEĆI I CIJEVI U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD. U TOKU 2018. GODINE

Objavljeno: 29.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 17.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE USLUGE, BRAVARSKO – ZAVARIVAČKIH RADOVA NA CJEVOVODIMA, POSUDAMA POD PRITISKOM, PROCESNIM PEĆIMA, KOTLOVIMA, REZERVOARIMA I PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA, OPREMI PUNILIŠTA I PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA, MONTAŽI I DEMONTAŽI ČELIČNIH KONSTRUKCIJA, POSLOVIMA KASACIJE CJEVOVODA, OPREME I KONSTRUKCIJA U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD, ZA PERIOD OD 12 MJESECI

Objavljeno: 29.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PROCJENJENIH GODIŠNJIH KOLIČINA TEHNIČKIH GASOVA ZA POTREBE RAFINERIJA NAFTE BROD AD I RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 29.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE USLUGE, TERMOIZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI SA MATERIJALOM, ZA POTREBE SLUŽBE ODRŽAVANJA, U PERIODU OD 12 MJESECI, U TOKU 2018. GODINE U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 28.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH, ODNOSNO POMOĆNO GRAĐEVINSKIH, ZIDARSKIH, STAKLOREZAČKIH, GIPSARSKIH, VODOINSTALATERSKIH, STOLARSKIH, MOLERSKO FARBARSKIH I PODOPOLAGAČKIH RADOVA U PERIODU OD 12 MJESECI U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 28.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 10.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE SKELARSKIH RADOVA U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD, PREMA OPISU RADOVA SA JEDINICOM MJERE, KOJI ČINI SASTAVNI DIO OVOG JAVNOG POZIVA U PERIODU OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE

Objavljeno: 28.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 16.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA GRAFIČKE I ŠTAMPARSKE USLUGE ZA POTREBE RAFINERIJE ULJA MODRIČA

Objavljeno: 28.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU DRVENOG PELETA ZA POTREBE RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

Objavljeno: 26.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU ALATA I MATERIJALA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 26.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA MAŠINSKA OBRADA, USLUGA GLODANJA, MAŠINSKA OBRADA NA STRUGU, MAŠINSKA OBRADA NA BORVERKU, USLUGA BRUŠENJA I DINAMIČKO URAVNOTEŽENJE PREMA TAČKI BRPJ 5.2. IZ TEHNIČKOG ZADATKA KOJI ČINI SASTAVNI DIO JAVNOG POZIVA, U PERIODU OD 12 MJESECI ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD

Objavljeno: 26.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE GRAĐEVINSKIH USLUGA NA SANACIJI MANIPULATIVNE POVRŠINE NA TRI BENZINSKE STANICE NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 26.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.10.2017. godine

Preuzmite dokument

ZARUBEZHNEFT AD OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJENJE PONUDA NA PRAVO SKLAPANJA UGOVORA SA OPTIMA GRUPA DOO ZA PODRŠKU JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVENOG SISTEMA EUS

Objavljeno: 25.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 02.10.2017. godine

Više informacija možete pogledati OVDJE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA DEMONTAŽU JEDNOPLAŠNIH, ISPORUKU I UGRADNJU DVOPLAŠNIH REZERVOARA NA BENZINSKE STANICE NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Objavljeno: 25.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 09.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV DOSTAVLJANJE PONUDA ZA SANACIJU KROVA NA BENZINSKOJ STANICI BUKVIK

Objavljeno: 25.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ODRŽAVANJA ETALONIRANJA MJERNE OPREME ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 21.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 28.09.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU REZERVNIH DIJELOVA I PRUŽANJE USLUGE SERVISIRANJA AUTOPRAONA NA BENZINSKIM STANICAMA „NESTRO PETROL“ A.D. BANJA LUKA

Objavljeno: 21.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 04.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU ODRŽAVANJA MREŽNE OPREME (HARDVER I SOFTVER) U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA“ a.d.

Objavljeno: 21.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 13.10.2017. godine

Preuzmite dokument

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKLJUČIVANJE GODIŠNJEG UGOVORA ZA ODRŽAVANJE, POPRAVAK I KALIBRACIJU VAGA I TEGOVA ZA POTREBE LABORATORIJE RAFINERIJE NAFTE BROD

Objavljeno: 21.09.2017. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 03.10.2017. godine

Preuzmite dokument