O nama

Optima Grupa je društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima sa sjedištem u Banjoj Luci. Preduzeće je osnovano 11.02.2008. godine.

Osnivač preduzeća Optima Grupa d.o.o. je ruska kompanija NjeftegazInKor a.d. sa 100% učešća u osnovnom kapitalu preduzeća. Većinski vlasnik NjeftegazInKor-a je Zarubežnjeft o.a.d. državno preduzeće iz Moskve koje posluje pod zaštitnim znakom Nestro. NeftegazInKor je većinski vlasnik preduzeća Nestro Petrol a.d. Banja Luka kao i Rafinerija nafte Brod a.d. i Rafinerija ulja Modriča a.d. Pod zaštitnim znakom Nestro posluju preduzeća: Optima Grupa, Nestro Petrol, Rafinerija nafte Brod i Rafinerija ulja Modriča.

Poslovanje Optima Grupa obuhvata nabavku sirovina za proizvodnju naftnih derivata u Rafineriji nafte Brod, plasiranje gotovih proizvoda na domaće i inostrano trziste, plasiranje baznih ulja proizvedenih u Rafineriji ulja Modriča na svjetsko tržiste i razvijanje i širenje maloprodajne mreže benzinskih pumpi (Nestro) na tržište Bosne i Hercegovine i okolnih zemalja. U Rafineriji nafte Brod, koja predstavlja ključni projekat Nestro Grupacije u Bosni i Hercegovini prerađuje se sirova nafta, čiji su kapaciteti prerade u 2014. godini iznosio je više od 1 milion tona godišnje.

U toku su investiranja i rekonstrukcije koje će dovesti do toga da godišnji kapacitet proizvodnje dostigne 4.2 miliona tona godišnje, uz maksimalno poštovanje svih standarda kvaliteta i zaštite životne sredine. Do danas je u Rafineriju nafte Brod investirano 120 miliona evra, što joj je omogućilo proizvodnju dizelskih i benzinskih derivata po visokom evropskom kvalitetu EURO 5. Rafinerija ulja Modriča je nakon privatizacije pustila u rad postrojenje za proizvodnju hidrokrekovanih baznih ulja, a kao rezultat je količina u iznosu od 90.000 tona baznih ulja od čega je 90% izvezeno na tržišta zemalja EU i ostalog dijela svijeta.

Rafinerija ulja Modriča je u posljednjih nekoliko godina značajno unaprijedila kvalitet motornih ulja i maziva, a time se povećala proizvodnja, kao i prodaja motornih ulja za 30% od čega se više od 60% proizvodnje plasira na izvozna tržišta. Preduzeće Nestro Petrol u čijem se vlasništvu nalazi 90 prodajnih objekata (benzinskih pumpi) nastavlja planirano proširenje svoje maloprodajne mreže i plasiranje proizvoda Optima Grupe.

Zahvaljujući investicionim sredstvima u iznosu od 16 miliona eura koja su uložena u rekonstrukciju maloprodajne mreže benzinskih pumpi, dobili smo savremene benzinske pumpe koje odgovaraju evropskim standardima. U planu je dalje širenje maloprodajne mreže preduzeća i potpuna rekonstrukcija postojećih objekata, na kojoj se već radi.