Naši zaposleni

Od 2008. do danas u Nestro Grupaciji (koju čine: OPTIMA Grupa, Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modriča i Nestro Petrol) zaposleno je 2438 osoba.

U OPTIMA Grupi radi 114 radnika. Većinu zaposlenih čine mladi ljudi kojima naša kompanija pruža priliku da se radno usavršavaju i napreduju.

Nestro Grupacija sigurno doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti u Republici Srpskoj – Bosni i Hercegovini koji predstavlja jedan od velikih društvenih problema.