Lož ulje ekstra lako

Kvalitet: U skladu sa standardom BAS 1002

Primjena: Energent u industriji i domaćinstvima, za sagorijevanje na isparivačkim plamenicima bez mogućnosti predgrijavanja

Otprema: Autocisternama

 

Pogledajte tehničke karakteristike proizvoda