Kakve ljude tražimo

OPTIMA Grupa bira zaposlene isključivo na osnovu njihovih kvalifikacija. Svi zaposleni su ravnopravni i imaju jednake mogućnosti za uspjeh.

Kriteriji vrednovanja su stručnost, sposobnost i profesionalne zasluge te osposobljenost i postignuti rezultati.