Bezbjednost i zdravlje

Zdravlje i sigurnost radnika na radu je jedan od bitnih preduslova uspješnog poslovanja našeg preduzeća. Optima Grupa osigurava svim svojim zaposlenima bezbjedno i sigurno radno okruženje.

Svjesni smo da bezbjednost i sigurnost na radu ne zavisi samo od tehničkih postrojenja i opreme već i od rukovodioca i svijesti o značaju zdravlja i sigurnosti radnika.

Optima Grupa se trudi da obezbjedi zdravu i bezbjednu radnu sredinu, što znači poštovanje Zakona o zaštiti na radu i bezbjednosti, kao i standard Kompanije u toj oblasti.