NESTRO donacija udruženju „Djeca svjetlosti“


2

NESTRO Grupacija pomogla je udruženju za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“ u realizaciji njihovog projekta „Unaprijeđenje usluga za korisnike i sveobuhvatni rad udruženja“.

Udruženje je nabavilo sportsku opremu koja će okakšati i unaprijediti boravak djece i odraslih sa autizmom u Centru, omogućavajući im dodatnu fizičku aktivnost koja im je neophodna, a koju provode radni terapeuti i psiholozi u saradnji sa volonterima studentima DIF-a. I ova donacija NESTRO Grupacije dio je NESTRO projekta „Stvaramo zdrave navike“ koji ima za cilj kvalitetan razvoj društvene zajednice unutar koje posluje.

Uprava za marketing „OPTIMA Grupa“

1