Znanje se isplati u Rafineriji ulja Modriča


RUM

Teorijsko i praktično znanje ukrstili su radnici „Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča u okviru tradicionalnog konkursa „Najbolji u struci“. Konkurs je u svojoj idejnoj fazi imao za cilj da potiče pozitivnu radnu atmosferu i zainteresovanost radnika za intelektualno-kreativni razvoj i usavršavanje profesionih vještina. Svake godine raste broj radnika zainteresovanih za učešće u konkursu. Broj takmičara na konkursu u 2017. godini bio je 27, a konkurs je održan za struke kao što su: elektrotehničar automatike, električar, elektro i gasni zavarivač, bravar, mehaničar za održavanje instrumenata, radnik za održavanje dinamičke opreme.

„Najbolji u struci“ Rafinerije ulja Modriča, pobjednici prve etape konkursa dobili su zahvalnice, a kompanija je obezbjedila i novčane nagrade. Najbolji su: Milošević Dejan (elektrotehničar automatike), Popović Slavko (električar), Milošević Đorđe (mehaničar za održavanje instrumenata), Vajkić Zdravko (radnik za održavanje dinamičke opreme), Pantić Radovan (bravar), Đurđević Slobodan (varilac) i Đurić Mirko (varilac).

Nakon održavanja prvog kruga, radnici nastavljaju učešće u drugom, završnom, krugu, koji će biti održan u ruskom gradu Usinsk. U toj etapi konkursa će učestvovati Đurić Mirko (varilac) i Pantić Radovan (bravar). Rukovodstvo Rafinerije vjeruje  da će Đurić i Pantić pokazati visok nivo stručnih vještina, takmičarski duh i vjeru u pobjedu.

„Održavanje sličnih konkursa povećava prestiž profesija, potpomaže demonstraciju efikasnih metoda rada i širenje naprednih iskustava i kulture rada. Zbog toga je NESTRO Grupacija održala konkurse ne samo u Rafinerijama Modriča i Brod, već i u NESTRO PETROL-u, rekla je Enjukova Alfija, direktorica personala OPTIMA Grupe. Lično, a i na nivou rukovodstva kompanije vjerujemo, da je razvijanje sposobnosti, talenata, kontinuirano usavršavanje zaposlenih i njihova pozitivna motivacija ključ za dostizanje visokih rezultata poslovanja, a kadrovi predstavljaju glavni resurs NESTRO Grupacije, dodala je Enjukova.“

Uprava za marketing “OPTIMA Grupa” d.o.o.