Maziva za poljoprivrednu mehanizaciju (STOU i UTTO maziva)


Podnaslov-1Dolaskom proljeća i toplijih dana intenziviraju se poljoprivredni radovi. Prije početka ovih radova preporučuje se pregled funkcionalnosti radnih mašina. Svakako da traktori predstavljaju neizostavne poljoprivredne radne mašine koje svakom poljoprivrednom proizvođaču u mnogome olakšavaju teške radove. Traktori su u osnovi multifunkcionalne radne poljoprivredne mašine i kao takve i sama njihova konstrukcija i radni zahtjevi koji se postavljaju pred njih zahtjevaju specifična maziva koja će održavati funkcionalnim vitalne radne dijelove i produžiti radni vijek kako samog motora tako i ostalih bitnih dijelova.

Zbog specifičnosti i različitosti radnih operacija koje jedan traktor obavlja većina traktora koristi dvije vrste maziva, jedno za podmazivanje motora, a drugo za podmazivanje ostalih vitalnih dijelova. Maziva koja se koriste za podmazivanje transmisije (prenosa), hidrauličnog sistema i unutrašnjih mokrih kočnica nazivaju se UTTO maziva (UTTO – Universal Tractor Transmission Oil).

Ova maziva nalaze primjenu u većini kako starijih tako i novijih poljoprivrednih traktora, te ostale poljoprivredne mehanizacije i nekih vrsta građevinskih mašina. Noviji modeli traktora su konstrukciono tako riješeni da mogu koristiti jedno mazivo za istovremeno podmazivanje već napomenutih dijelova traktora – transmisije (prenosa), hidrauličnog sistema i unutrašnje mokre kočnice, a isovremeno i za podmazivanje samog motora traktora – STOU maziva (Super Tractor Oil Universal).

U ovom slučaju se pojednostavljuje izbor samog maziva i smanjuje mogućnost eventualne pogreške prilikom zamjene maziva ili dopune u sistem podmazivanja. Maziva za poljoprivrednu mehanizaciju moraju istovremeno zadovoljiti nekoliko sasvim različitih funkcija od kojih je svaka ponaosob bitna za pravilan rad traktora.

web

Transmisija (prenos): Vremenom je razvijena transmisija sa velikim brojem različitih stepeni prenosa. Pred traktor se stavljaju zahtjevi za velikom snagom pri malim brzinama i veliki stepen kontrole. Istovremeno se najčešće radi u lošim radnim i vremenskim uslovima uz česte izmjene pravca kretanja. Transmisija može biti ručna i automatska, a u zadnje vrijeme se pojavljuju i složeniji načini prenosa.

Mokre kočnice: Mokre kočnice predstavljaju zatvorene sisteme pri čemu fluid služi za istovremeno pokretanje sistema i odvođenje toplote. Pokretanje sistema se vrši pritiskom fluida na diskove. Zbog samog okruženja i uslova rada (prisustvo prašine i zemlje) od fluid se zahtijeva da obezbijedi optimalno trenje. U slučaju niskog koeficijenta trenja ne može se osigurati kočenje, a u slučaju visokog koeficijenta trenja dolazi do habanja, buke i na kraju loma vitalnih dijelova.

Hidraulični sistem: Hidraulični sistem koristi snagu koju prenosi hidraulični fluid. Pri ovome motor pokreće hidrauličnu pumpu i vrši se pritisak na fluid koji nakon toga pokreće određeni priključak. Generalno rečeno, ovi fluidi istovremeno moraju imati i obezbijediti dobra antihabajuća svojstva, obezbjeđivati rad dijelova pri velikim pritiscima i opterećenjima, imati dobra oksidaciona svojstva, dobru smičnu stabilnost, dobra hidraulička svojstva, obezbjeđivati optimalno trenje prilikom kočenja, smanjivati buku i imati dobra termička svojstva.

Motor: Nove konstrukcije motora podrazumijevaju povećanu snagu, kompaktniji dizajn, regulaciju emisije štetnih materija u okruženje, kompatibilnost sa zaptivnim materijalima i biodizelom.

 

Proizvodni program Rafinerije ulja Modriča

STOU maziva za podmazivanje motora, zupčastih prenosnika, mokrih kočnica i hidraulike:

Agromax C SAE 10W-30 – Za podmazivanje motora, zupčastih prenosnika, mokrih kočnica i hidraulike.

Agromax 2G SAE 15W-40 – Za podmazivanje motora, zupčastih prenosnika, mokrih kočnica i hidraulike. Naročito pogodno za podmazivanje poljoprivredne mehanizacije proizvođača CASE.

UTTO maziva za podmazivanje zupčastih prenosnika, hidraulike i mokrih kočnica:

JD fluid – Za podmazivanje zupčastih prenosnika, hidraulike i mokrih kočnica. Naročito pogodan za podmazivanje sklopova poljoprivrednih mašina proizvođača John Deere.

Traktol M-80; Traktol M-85W - Za podmazivanje zupčastih prenosnika, hidraulike i mokrih kočnica.

Maxima Super MG SAE 15W-40 - Vrhunsko motorno ulje namijenjeno za podmazivanje svih tipova dizel motora u građenih u motore poljoprivredne mehanizacije i komercijalnih vozila koji rade u normalnim i teškim uslovima eksploatacije. Odlikuje se izuzetnim performansama. Spada u grupu SHPD (Super High Performance Diesel) ulja.

UTTO i STOU maziva za poljoprivrednu mehanizaciju Rafinerije ulja Modriča vam obezbjeđuju:

- Funkcionalnost

- Zadovoljavaju različite potrebe podmazivanja uslovljene konstrukcionim rješenjima opreme,

- Kvalitet

- Ispunjavaju zahtjeve vodećih svjetskih proizvođača poljoprivrednih mašina: John Deere, New Holland, Claas, Case, Massey Ferguson, Fendt, Kubota, Same Silver, Ford …

- Zaštitu životne sredine

- Prate evropske standarde za kontrolu emisije štetnih materija u prirodu.

Za sve korisnike naših proizvoda u Bosni i Hercegovini Rafinerija ulja Modriča obezbjeđuje stručne savjete i preporuke u vezi sa pravilnim izborom maziva i periodom eksploatacije. Analiza svih proizvodnih šarži vrši se u Akreditovanoj ispitnoj laboratoriji Rafinerije ulja Modriča. Svi proizvodi Rafinerije ulja Modriča a.d. ispunjavaju specifikacije navedene u tehničkoj dokumentaciji proizvoda.

Podnaslov-2„Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča ispunjava zahtjeve i posjeduje međunarodne standarde BS ISO 9001:2008, BS ISO 14001:2004, BAS EN ISO/IEC 17025:2006, OHSAS 18001:2007 i REACH za Sistem upravljanja kvalitetom, Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, Akreditaciju ispitne laboratorije, Sistem bezbijednosti i zaštite na radu i registraciju hemikalija.

 

Branko Despotović, mr. hem. Inž

Rukovodilac sektora razvoja, ispitivanja i kvaliteta proizvoda Rafinerije ulja Modriča