Stvaramo zdrave navike – I dan obilježavanja Svjetskog dana voda


2„Stvaramo zdrave navike“ moto je pod kojim „Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča provodi aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana voda. Tim povodom za učenike OŠ „Sutjeska“ i OŠ „Sveti Sava“ polaznike ekoloških sekcija, organizovan je obilazak Ispitne laboratorije Rafinerije ulja Modriča, provedena edukativna prezentacija i prikazana interesantna animacija na temu: „Vode i otpadne vode“.

1

Učenici su prvi put boravili u Rafineriji ulja Modriča i bili impresionirani onim što su vidjeli. Kao interesantan izdvojili su podatak da Rafinerija ulja godišnje troši 500 hiljada kubika vode od čega 90% prečisti i vrati ponovo u proizvodnju. „Namjera nam je bila da kroz teoriju i praksu djeci ukažemo na značaj vodnog resursa i njegovo racionalno korištenje, a osnovci su generacija koju treba učiti dobrim navikama jer su u uzrastu kad su spremni usvojiti znanje i kasnije ga praktično upotrijebiti“ izjavila je nakon prezentacije Dragana Mitrović, rukovodilac Sektora zaštite na radu i zaštite životne sredine, „Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča.

3Učenici modričkih osnovnih škola sa pažnjom su pratili prezentaciju i učestvovali u ispitivanju voda, ističući da je voda resurs koji se mora racionalno koristi jer je sve manje čiste vode na planeti.

Rafinerija ulja Modriča, članica NESTRO Grupacije u organizaciji sa JU Turističkom organizacijom „Modriča“ najavila je i provođenje ekološke akcije. Sutra će biti organizovana akcija čišćenja i uređenja obale rijeke Bosne, lokacija Stari most. U okviru navedene akcije vršiće se poribljavanje rijeke Bosne i obnova poznatnog izletišta (postavljanje betonskih stolova, klupa i uređenje riječnog korita).

Aktivnosti koje se provode 21. i 22. marta povodom Svjetskog dana voda podržava NESTRO Grupacija.

Uprava za marketing OPTIMA Grupa