Priznanje radnom kolektivu a.d. „Rafinerija ulja Modiča“


G-K 1

Matična kompanija a.d. „Zarubrezhenft“ dodjelila je priznjanje radnom kolektivu a.d. „Rafinerija ulja Modiča“, za poslovni uspjeh i kvalitet u radu pri dostizanju postavljenih ciljeva. Rafineriji ulja Modiča dodjeljena je titula najuspješnije među kompanijama NESTRO Grupacije koje posluju u BiH.

Tradicija Rafinerije ulja Modriča u proizvodnji kvalitetnih motornih ulja i maziva prepoznata je na domaćem i regionalnom tržištu, a rad kolektiva kompanije omogućio je uspješnu realizaciju krupnih investicionih projekta poput novog blending centra, unaprijeđenje kvaliteta i uvođenje prepoznatljivih redizajniranih proizvoda, realizaciju kapitalnih ulaganja usmjerenih na povećanje efikasnosti u radu i unaprijeđenje ekologije. Posebna zahvalnost iskazana je na istovremenom dostizanju ključnih operativnih i finansijskih pokazatelja rada kompanije.

Nagradu i pehar generalnom direktoru Rafinerije ulja Modriča, Evgeniju Kočnjevu uručio je zamjenik generalnog direktora za preradu i plasman a.d. „Zarubrezhenft“ i direktor d.o.o. „OPTIMA Grupa“ Andrej Getinger.